Aktuellt

Projektutlysning kring ökad högskoleövergång

Sammanfattning  Kommunakademin Väst avsätter ca 700 000 kr till att finansiera forskning- och utvecklingsprojekt som bidrar till ökad högskoleövergång för att möta välfärdens kompetensförsörjning.   Bakgrund  Samverkan genom...
Projektutlysning kring ökad högskoleövergång

Projektutlysning kring ökad högskoleövergång

Sammanfattning  Kommunakademin Väst avsätter ca 700 000 kr till att finansiera forskning- och utvecklingsprojekt som bidrar till ökad högskoleövergång för att möta välfärdens kompetensförsörjning.   Bakgrund  Samverkan genom...

Nya former för samverkan mellan högskolan och kommunerna 

Nya former för samverkan mellan högskolan och kommunerna 

Sedan 2018 har Högskolan Väst och kommunerna i Fyrbodal bedrivit gemensamma projekt och aktiviteter inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst. Från årsskiftet kommer samverkan istället att ske inom andra, befintliga nätverk och strukturer.   I...

Forumdag med fokus på samverkan

Forumdag med fokus på samverkan

Forumdagen 2023 är tyvärr inställd. Under förmiddagen den 29 september 2023 är det dags för Forumdagen, en mötesplats mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst. En möjlighet att få inspiration, diskutera gemensamma utmaningar och nätverka. Och som vanligt är det...

Nytänk kring samverkan om Kosteröarnas framtid

Nytänk kring samverkan om Kosteröarnas framtid

Ett femtiotal deltagare från fem länder medverkade i workshoppar om ö-samhällens utmaningar och möjligheter. Foto: Johanna Eliasson Kosteröarna och flera andra europeiska ö-samhällen deltar i ett treårigt utvecklingsprojekt för att skapa långsiktigt hållbara...

Digitala verktyg kan göra vården mer tillgänglig och jämlik

Digitala verktyg kan göra vården mer tillgänglig och jämlik

Digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg pågår för fullt. För att sprida kunskap och underlätta samverkan mellan olika vårdaktörer deltog ett 70-tal personer på konferens i veckan på Högskolan Väst. – Omställningen till en mer digitaliserad vård är viktig för att...

Kraftsamling kring bristen på sjuksköterskor

Kraftsamling kring bristen på sjuksköterskor

Gapet mellan vårdpersonal och vårdbehov ökar och skapar stora problem i dagens vård. Antalet sjuksköterskor räcker inte till, samtidigt som vårdtagarna blir allt fler och äldre. – Vi är många aktörer som har samma utmaningar. I veckan mötte vi Närhälsan,...