Välj en sida

Aktuellt

Premiär för Kommunakademin Väst Forum

De stora samhällsutmaningarna är temat för Kommunakademin Väst Forum den 30 september. Politiker och tjänstemän i Fyrbodals kommuner och forskare på Högskolan Väst bjuds in för att diskutera hur de kan samverka för att hitta hållbara lösningar tillsammans....
Premiär för Kommunakademin Väst Forum

Premiär för Kommunakademin Väst Forum

De stora samhällsutmaningarna är temat för Kommunakademin Väst Forum den 30 september. Politiker och tjänstemän i Fyrbodals kommuner och forskare på Högskolan Väst bjuds in för att diskutera hur de kan samverka för att hitta hållbara lösningar tillsammans....

Lagändringar i fokus på årets digitaliseringskonferens för vården

Lagändringar i fokus på årets digitaliseringskonferens för vården

Digitaliseringen går framåt inom vård, omsorg och hälsa. Utvecklingen påverkar vårdtagare och alla som arbetar i branschen. Årets konferens om digitalisering inom vården handlade om lagändringar, samverkan, lärande, patienters upplevelser och flera andra aktuella...

Jenny och Daniel förbereder HögskoleVux på Campus Dalsland

Jenny och Daniel förbereder HögskoleVux på Campus Dalsland

När utbildningen HögskoleVux startar på Campus Dalsland den 31 augusti är det Högskolan Västs lärare Jenny Antonsson och Daniel Jakobsson som lotsar studenterna inför deras högskolestudier. – Vi ser verkligen fram emot att möta nya studenter som vill ta steget att...

Gemensam kraftsamling kring samhällsutmaningar

Gemensam kraftsamling kring samhällsutmaningar

Vilka är de största utmaningarna för kommunerna i Fyrbodal? Hur kan de lära av varandra och samverka med forskare för att bygga hållbara samhällen? Spännande samtal och idéer lyftes när ett 40-tal kommuntjänstemän och forskare från Högskolan Väst möttes under en...

Inspirationslunch för lärarstudenter på väg ut i arbetslivet

Inspirationslunch för lärarstudenter på väg ut i arbetslivet

Vad är det bästa med läraryrket? Vad tycker ni om nya läroplanen? Vilka karriärmöjligheter har en lärare? Frågorna var många när studenter från olika lärarprogram mötte lärare från Vänersborg och Sotenäs kommun vid en lunchföreläsning på Högskolan Väst. – Gratulerar...