Aktuellt

Nytänk kring samverkan om Kosteröarnas framtid

Ett femtiotal deltagare från fem länder medverkade i workshoppar om ö-samhällens utmaningar och möjligheter. Foto: Johanna Eliasson Kosteröarna och flera andra europeiska ö-samhällen deltar i ett treårigt utvecklingsprojekt för att skapa långsiktigt hållbara...
Nytänk kring samverkan om Kosteröarnas framtid

Nytänk kring samverkan om Kosteröarnas framtid

Ett femtiotal deltagare från fem länder medverkade i workshoppar om ö-samhällens utmaningar och möjligheter. Foto: Johanna Eliasson Kosteröarna och flera andra europeiska ö-samhällen deltar i ett treårigt utvecklingsprojekt för att skapa långsiktigt hållbara...

Digitala verktyg kan göra vården mer tillgänglig och jämlik

Digitala verktyg kan göra vården mer tillgänglig och jämlik

Digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg pågår för fullt. För att sprida kunskap och underlätta samverkan mellan olika vårdaktörer deltog ett 70-tal personer på konferens i veckan på Högskolan Väst. – Omställningen till en mer digitaliserad vård är viktig för att...

Kraftsamling kring bristen på sjuksköterskor

Kraftsamling kring bristen på sjuksköterskor

Gapet mellan vårdpersonal och vårdbehov ökar och skapar stora problem i dagens vård. Antalet sjuksköterskor räcker inte till, samtidigt som vårdtagarna blir allt fler och äldre. – Vi är många aktörer som har samma utmaningar. I veckan mötte vi Närhälsan,...

Så kan fler inspireras att välja högskoleutbildning

Så kan fler inspireras att välja högskoleutbildning

För att klara kompetensförsörjningen i framtidens Fyrbodal behövs fler invånare med högskoleutbildning. Men hur inspirerar och underlättar man för fler att ta steget? Slutkonferensen för projektet Ökad högskoleövergång bjöd på kunskap, konkreta verktyg och inspiration...

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar ungdomars studieval

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar ungdomars studieval

Kompetensförsörjning har blivit ett allt större problem i flera av Fyrbodals kommuner, inte minst inom branscher där högskoleutbildning krävs. Rapport från Universitetskanslersämbetet visar att utbildningsnivån varierar stort mellan kommunerna i Fyrbodal. – Många...

Fredrik stärker samverkan i Kommunakademin Väst

Fredrik stärker samverkan i Kommunakademin Väst

Från den 15 december förstärker Fredrik Christensson det operativa arbetet i Kommunakademin Väst. Han bor utanför Lysekil och har erfarenhet från riksdagarbete inom utbildnings- och forskningsfrågor. – Jag ser fram emot att arbeta med frågor kring kompetensförsörjning...