Om oss

VI BYGGER KUNSKAP OCH SAMHÄLLE TILLSAMMANS

Att bygga ny kunskap som utvecklar människor, kommuner och akademi. Det är vårt bidrag till att möta samhällets kompetensbehov och utmaningar idag och i framtiden. Detta gör vi tillsammans i Kommunakademin Väst, vår arena för samverkan som drivs av kommuner i Fyrbodal och Högskolan Väst.

FYRBODALS KOMMUNER OCH HÖGSKOLAN VÄST MOT SAMMA MÅL 

  • Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna i Fyrbodal
  • Öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner
  • Utveckla verksamheter i de aktuella kommunerna
  • Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst
  • Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta
  • Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande
  • Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter.
  • Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar

 

Kommunakademin Väst arbetar inom Fyrbodal – en delregion inom Västra Götalandsregionen som består av 14 kommuner. Området ligger mellan Göteborg och Oslo, mellan Västerhavet och Vänern. 

Karta över Fyrbodals kommuner
Pratbubblor med text Röster om Kommunakademin Väst
Styrgrupp

Bibbi Ringsby Jansson, prorektor Högskolan Väst (ordförande)

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör Fyrbodals Kommunalförbund (vice ordförande)

Karl-Olof Petersson, kommunchef Melleruds kommun

Lena Sjöberg, prefekt Högskolan Väst

Said Niklund, stadsdirektör Trollhättans stad

Thomas Winman, prefekt Högskolan Väst

Ulrika Lundh Snis, vicerektor Arbetsintegrerat Lärande (AIL) Högskolan Väst

Temagrupper

Temagruppernas roll, ansvar, mandat och sammansättning finns under fliken ”Styrdokument”.

 

Temagrupp Vård och omsorg består av:

Helena Lilliebjelke, Strömstads kommun

Anja Hellman, Trollhättans Stad

Tanja Mattsson, Mellerud och Bengtsfors kommun

Åsa Engedotter, Tanums kommun

Håkan Nunstedt, Högskolan Väst

Hrafnhildur Gunnarsdottir, Högskolan Väst

Maria Clevfors Fischer, Högskolan Väst

 

Temagrupp Lärande och utbildning består av:

Anna Andersson, Dals Eds kommun

Helen Karlsson, Lysekils kommun

Helene Larsholt, Tanums kommun

Helena Nilsdotter Brown, Högskolan Väst

Helena Korp, Högskolan Väst

William Jobe, Högskolan Väst

 

Temagrupp Samhällsbyggnad och samhällsplanering består av:

Linnea Larsson,  Trollhättans Stad

Aya Norvell, Strömstad kommun

Christel Thuresson,  Fyrbodals kommunalförbund

Per Assmo, Högskolan Väst

Fredrik Sjögren, Högskolan Väst