Välj en sida

Konferens om kompetensförsörjning, livslångt lärande och hur högskoleutbildning kan bli tillgänglig för fler

Högskolan Väst, Trollhättan Gustava Melins gata 2, Trollhättan

Den 16 mars 2023 är det dags att presentera resultaten från projektet Ökad Högskoleövergång i Fyrbodal. Projektet har sedan 2020 tagit fram verktyg som kommuner och högskolor kan använda för att inspirera och underlätta för fler invånare att välja högskoleutbildning. Pilotstudier har genomförts och insatser som gjorts tidigare har granskats. Projektet har också undersökt hur […]