Latest Past Evenemang

Attraktiva kommuner 2023

Digitalt

Den 15 november är du varmt välkommen till årets Attraktiva kommuner, en seminariedag kring gestaltad livsmiljö, samhällsutveckling och våra gemensamma rum. Årets tema: När behoven möts - samhällsbyggnad, folkhälsa och kultur. Planera redan nu in evenemanget i din kalender. Mer information om programmet och anmälan hittar ni här

Hela skolans ansvar – inspirationsdag om studie- och yrkesvägledning

Du som är studie- och yrkesvägledare i Fyrbodal är välkommen till Högskolan Väst tillsammans med rektor, skolchef och lärarkollegor. Dagen är uppdelad i tre delar - Inåt, Utåt, Framåt –som alla handlar om hur den vida studie- och yrkesvägledningen kan bli hållbar, långsiktig och bidra till att barn och elever ökar sin valkompetens. Det blir […]

INSTÄLLT Forumdagen 2023

Högskolan Väst, Trollhättan Gustava Melins gata 2, Trollhättan

Tyvärr måste vi meddela att den planerade forumdagen på fredag ställs in.   Anledningen till att forumdagen ställs in är främst att spridningen av deltagarna är lite för dålig för att vi skall kunna få till de diskussioner och de resultat från diskussionerna som vi önskat.   Ambitionen med forumdagen var att vi tillsammans skulle diskutera hur […]