Aktuellt

Projektutlysning kring ökad högskoleövergång

Sammanfattning  Kommunakademin Väst avsätter ca 700 000 kr till att finansiera forskning- och utvecklingsprojekt som bidrar till ökad högskoleövergång för att möta välfärdens kompetensförsörjning.   Bakgrund  Samverkan genom...
Så kan fler inspireras att välja högskoleutbildning

Så kan fler inspireras att välja högskoleutbildning

För att klara kompetensförsörjningen i framtidens Fyrbodal behövs fler invånare med högskoleutbildning. Men hur inspirerar och underlättar man för fler att ta steget? Slutkonferensen för projektet Ökad högskoleövergång bjöd på kunskap, konkreta verktyg och inspiration...

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar ungdomars studieval

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar ungdomars studieval

Kompetensförsörjning har blivit ett allt större problem i flera av Fyrbodals kommuner, inte minst inom branscher där högskoleutbildning krävs. Rapport från Universitetskanslersämbetet visar att utbildningsnivån varierar stort mellan kommunerna i Fyrbodal. – Många...

Fredrik stärker samverkan i Kommunakademin Väst

Fredrik stärker samverkan i Kommunakademin Väst

Från den 15 december förstärker Fredrik Christensson det operativa arbetet i Kommunakademin Väst. Han bor utanför Lysekil och har erfarenhet från riksdagarbete inom utbildnings- och forskningsfrågor. – Jag ser fram emot att arbeta med frågor kring kompetensförsörjning...

”HögskoleVux fick mig att våga börja studera på högskola”

”HögskoleVux fick mig att våga börja studera på högskola”

När Strömstad drabbades hårt av Covid-pandemin kände Katarina Johander att det var dags för ett nytt steg i yrkeslivet. – Jag har egentligen aldrig gillat att gå i skolan och tänkte att högskolestudier inte var något för mig. Men introduktionskursen HögskoleVux fick...

”Vi kan påverka samhällsutvecklingen genom vår samverkan”

”Vi kan påverka samhällsutvecklingen genom vår samverkan”

Kommunakademin Väst Forum avslutades med ett panelsamtal med (från vänster): Jan Theliander, Högskolan Väst, Anders Stenström, Högskolan i Borås, Ulrika Strandroth Frid, Kommundirektörsföreningen i Sverige, Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen, Anna Lärk...

Premiär för Kommunakademin Väst Forum

Premiär för Kommunakademin Väst Forum

De stora samhällsutmaningarna är temat för Kommunakademin Väst Forum den 30 september. Politiker och tjänstemän i Fyrbodals kommuner och forskare på Högskolan Väst bjuds in för att diskutera hur de kan samverka för att hitta hållbara lösningar tillsammans....