Välj en sida

Ökad högskoleövergång

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst satsar tillsammans för att inspirera och underlätta för fler personer att studera på högskola eller universitet.

Projektet Ökad högskoleövergång ska bland annat utveckla och etablera arbetssätt som gör detta möjligt.

Projektet är treårigt och avslutas 2023. Det genomförs inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst – med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen. 

Melleruds kommun

Aktuellt i projektet Ökad högskoleövergång

Här hittar du nyheter relaterade till projektet Ökad högskoleövergång. 

HögskoleVux

Flera kommuner samverkar med Högskolan Väst för att underlätta för fler att påbörja högskolestudier.

u

Vad ska jag bli när jag blir stor?

I projektet undersöks hur barn i förskola och tidiga skolår kan inspireras att tänka brett och fritt kring yrkesval. 

KONTAKTPERSONER PROJEKT ÖKAD HÖGSKOLEÖVERGÅNG

Projektledare Lena Garberg

E-post: lena.garberg@hv.se

Mobil: +46721413810

Projektmedarbetare Carina Carlund

E-post: carina.carlund@hv.se

Mobil: +46701039842

Projektmedarbetare Marcus Svensson

E-post: marcus.svensson@hv.se

Mobil: +46701039886

Västra Götalandsregionens logotype