Ökad högskoleövergång

Under tre år har Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst tillsammans arbetat i projektet Ökad Högskoleövergång i Fyrbodal. Projektet som har haft finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen avslutades i mars 2023. 

Här kan du ta del av resultat, slutsatser och lärdomar från projektet. 

Melleruds kommun

KONTAKTPERSON

Projektmedarbetare Carina Carlund

E-post: carina.carlund@hv.se

Mobil: +46701039842

Västra Götalandsregionens logotype