Aktuellt

Projektutlysning kring ökad högskoleövergång

Sammanfattning  Kommunakademin Väst avsätter ca 700 000 kr till att finansiera forskning- och utvecklingsprojekt som bidrar till ökad högskoleövergång för att möta välfärdens kompetensförsörjning.   Bakgrund  Samverkan genom...
Ny webb stärker samverkan inom Kommunakademin Väst

Ny webb stärker samverkan inom Kommunakademin Väst

Nu blir det enklare att följa arbetet som görs inom samverkansarenan Kommunakademin Väst. En ny webbplats lyfter fram hur Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst arbetar tillsammans för att möta regionens kompetensbehov och utmaningar. Fyrbodals 14 kommuner och...

HögskoleVux skapar nya möjligheter

HögskoleVux skapar nya möjligheter

I utbildningen HögskoleVux samverkar Högskolan Väst med Strömstads kommun för att underlätta för fler att påbörja högskolestudier. HögskoleVux är ett sätt att förbereda sig för högskolestudier samtidigt som man blir behörig för högskolestudier, helt individanpassat....

”Vi vill vidga barns tankar om framtida yrkesval”

”Vi vill vidga barns tankar om framtida yrkesval”

Vad är det som påverkar våra yrkesval och hur kan skolan inspirera barn redan under de tidiga skolåren? I ett nystartat projekt ska Marcus Svensson på Högskolan Väst och Henrik Erlandsson på Hälsokällan utveckla verktyg som underlättar för lärarna att koppla...

2020 blev en nystart för Kommunakademin Väst

2020 blev en nystart för Kommunakademin Väst

Året som präglades av Covid-19-pandemin gav samtidigt utrymme för att diskutera och utveckla den viktiga samverkan inom Kommunakademin Väst. Grunden lades till ny gemensam målbild och vision som pekar ut riktningen för framtida satsningar. Omställningen till digitala...

”Nätverket underlättar för skolornas digitaliseringsarbete”

”Nätverket underlättar för skolornas digitaliseringsarbete”

Digitaliseringen i samhället återspeglas i skolans läroplaner. Digital kompetens löper som en röd tråd hela vägen från förskola till högskola. Det innebär en del utmaningar för pedagogerna, vilket har initierat ett nätverk i Fyrbodal för alla som arbetar med...

Forskning tydliggör nyttan av bred samverkan kring samhällsutmaningar

Forskning tydliggör nyttan av bred samverkan kring samhällsutmaningar

”Vi lär oss om och av varandra.” ”Vi identifierar samhällsutmaningar tillsammans.” ”Vi får med alla kommunernas perspektiv.” Samstämmigheten var stor när fem forskningsprojekt om kompetensutvecklingsbehov i Fyrbodal summerades på Kommunakademin Västs webbinarium i...