Aktuellt

Forumdag med fokus på samverkan

Forumdagen 2023 är tyvärr inställd. Under förmiddagen den 29 september 2023 är det dags för Forumdagen, en mötesplats mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst. En möjlighet att få inspiration, diskutera gemensamma utmaningar och nätverka. Och som vanligt är det...
”Vi vill vidga barns tankar om framtida yrkesval”

”Vi vill vidga barns tankar om framtida yrkesval”

Vad är det som påverkar våra yrkesval och hur kan skolan inspirera barn redan under de tidiga skolåren? I ett nystartat projekt ska Marcus Svensson på Högskolan Väst och Henrik Erlandsson på Hälsokällan utveckla verktyg som underlättar för lärarna att koppla...

2020 blev en nystart för Kommunakademin Väst

2020 blev en nystart för Kommunakademin Väst

Året som präglades av Covid-19-pandemin gav samtidigt utrymme för att diskutera och utveckla den viktiga samverkan inom Kommunakademin Väst. Grunden lades till ny gemensam målbild och vision som pekar ut riktningen för framtida satsningar. Omställningen till digitala...

”Nätverket underlättar för skolornas digitaliseringsarbete”

”Nätverket underlättar för skolornas digitaliseringsarbete”

Digitaliseringen i samhället återspeglas i skolans läroplaner. Digital kompetens löper som en röd tråd hela vägen från förskola till högskola. Det innebär en del utmaningar för pedagogerna, vilket har initierat ett nätverk i Fyrbodal för alla som arbetar med...

Forskning tydliggör nyttan av bred samverkan kring samhällsutmaningar

Forskning tydliggör nyttan av bred samverkan kring samhällsutmaningar

”Vi lär oss om och av varandra.” ”Vi identifierar samhällsutmaningar tillsammans.” ”Vi får med alla kommunernas perspektiv.” Samstämmigheten var stor när fem forskningsprojekt om kompetensutvecklingsbehov i Fyrbodal summerades på Kommunakademin Västs webbinarium i...

”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst driver en stor gemensam satsning på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner. Högskoleutbildning ska bli möjlig för alla i området. Och behovet finns – nya siffror från Universitetskanslersämbetet visar att det skiljer...