Forumdag med fokus på samverkan

2023-aug-23 | Nyheter

Konferens på Högskolan Väst campus

Forumdagen 2023 är tyvärr inställd.

Under förmiddagen den 29 september 2023 är det dags för Forumdagen, en mötesplats mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst. En möjlighet att få inspiration, diskutera gemensamma utmaningar och nätverka. Och som vanligt är det Kommunakademin Väst som står som arrangör och värd. 

– Vår ambition med Forumdagen är att deltagarna ska gå därifrån med ny kunskap om och inspiration till hur vi tillsammans kan samverka för att skapa en hållbar utveckling för alla parter och för regionen som helhet. Vår målsättning är också att vi efter den avslutande workshopen gemensamt ska ha landat i ett par utmaningar som vi tillsammans kommer att arbeta vidare med framöver, säger Johanna Eliasson, verksamhetsledare för Kommunakademin Väst.

Det späckade programmet inleds med presentationer med hög relevans för både kommuner och akademin. Det handlar dels om lärdomar från olika projekt, dels om aktuella forskningsresultat som är intressanta för kommunerna.

Bland annat kommer representanter från Trollhättans Stad och Högskolan Väst att berätta om sina lärdomar från arbetet med att ta fram en utbildning om psykisk ohälsa. Utbildningen är en del i kommunens arbete med att stärka personalen inom omsorgsförvaltningens arbete med brukares psykiska hälsa. 

Forumdagen avslutas med workshops där målsättningen är att diskutera olika samhällsutmaningar och hur de kan tacklas tillsammans.

Jan Theliander, som är prorektor vid Högskolan Väst, menar att Forumdagens upplägg bäddar för nya samverkansmöjligheter och idéer.

– På Högskolan Väst är vi övertygade om att komplexa utmaningar bäst löses tillsammans, genom ömsesidig samverkan. Därför är vi glada att Kommunakademin genom Forumdagen skapar möjlighet för högskolan att möta Fyrbodals kommuner så att vi gemensamt kan inspireras och förhoppningsvis fördjupa vår samverkan, säger han.

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör på Fyrbodals kommunalförbund menar att grunden för samverkan mellan kommunerna och Högskolan Väst är en klassisk vinn-vinn.

– Kommunerna vill och behöver samverka mer med högskolan för att öka andelen som väljer att läsa högre studier, få fler praktikanter ut i verksamheterna och högskolan behöver kommunerna för att nyttiggöra den forskning som bedrivs på lärosätet, säger hon.

Hon säger också att Forumdagen är viktig för att få möjlighet att diskutera hur den fortsatta samverkan mellan kommunerna och Högskolan Väst ska se ut.

Anmälan till Forumdagen görs senast den 17 september och du anmäler dig här >>.

För mer information, kontakta Johanna Eliasson (johanna.eliasson@hv.se).