Välj en sida

Aktuellt

Premiär för Kommunakademin Väst Forum

De stora samhällsutmaningarna är temat för Kommunakademin Väst Forum den 30 september. Politiker och tjänstemän i Fyrbodals kommuner och forskare på Högskolan Väst bjuds in för att diskutera hur de kan samverka för att hitta hållbara lösningar tillsammans....
Kommunakademin Väst organiserar om

Kommunakademin Väst organiserar om

Tydligare uppdrag. Effektivare processer. Större fokus på gemensam nytta. Det är några effekter som Kommunakademin Väst vill uppnå med den nya organisering som införs i januari 2022. Då bildas tre nya tematiska arbetsgrupper inom områdena vård och omsorg, lärande och...

Ny webb stärker samverkan inom Kommunakademin Väst

Ny webb stärker samverkan inom Kommunakademin Väst

Nu blir det enklare att följa arbetet som görs inom samverkansarenan Kommunakademin Väst. En ny webbplats lyfter fram hur Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst arbetar tillsammans för att möta regionens kompetensbehov och utmaningar. Fyrbodals 14 kommuner och...

HögskoleVux skapar nya möjligheter

HögskoleVux skapar nya möjligheter

I utbildningen HögskoleVux samverkar Högskolan Väst med Strömstads kommun för att underlätta för fler att påbörja högskolestudier. HögskoleVux är ett sätt att förbereda sig för högskolestudier samtidigt som man blir behörig för högskolestudier, helt individanpassat....

”Vi vill vidga barns tankar om framtida yrkesval”

”Vi vill vidga barns tankar om framtida yrkesval”

Vad är det som påverkar våra yrkesval och hur kan skolan inspirera barn redan under de tidiga skolåren? I ett nystartat projekt ska Marcus Svensson på Högskolan Väst och Henrik Erlandsson på Hälsokällan utveckla verktyg som underlättar för lärarna att koppla...

2020 blev en nystart för Kommunakademin Väst

2020 blev en nystart för Kommunakademin Väst

Året som präglades av Covid-19-pandemin gav samtidigt utrymme för att diskutera och utveckla den viktiga samverkan inom Kommunakademin Väst. Grunden lades till ny gemensam målbild och vision som pekar ut riktningen för framtida satsningar. Omställningen till digitala...

”Nätverket underlättar för skolornas digitaliseringsarbete”

”Nätverket underlättar för skolornas digitaliseringsarbete”

Digitaliseringen i samhället återspeglas i skolans läroplaner. Digital kompetens löper som en röd tråd hela vägen från förskola till högskola. Det innebär en del utmaningar för pedagogerna, vilket har initierat ett nätverk i Fyrbodal för alla som arbetar med...