Aktuellt

Forumdag med fokus på samverkan

Forumdagen 2023 är tyvärr inställd. Under förmiddagen den 29 september 2023 är det dags för Forumdagen, en mötesplats mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst. En möjlighet att få inspiration, diskutera gemensamma utmaningar och nätverka. Och som vanligt är det...
Gemensam kraftsamling kring samhällsutmaningar

Gemensam kraftsamling kring samhällsutmaningar

Vilka är de största utmaningarna för kommunerna i Fyrbodal? Hur kan de lära av varandra och samverka med forskare för att bygga hållbara samhällen? Spännande samtal och idéer lyftes när ett 40-tal kommuntjänstemän och forskare från Högskolan Väst möttes under en...

Inspirationslunch för lärarstudenter på väg ut i arbetslivet

Inspirationslunch för lärarstudenter på väg ut i arbetslivet

Vad är det bästa med läraryrket? Vad tycker ni om nya läroplanen? Vilka karriärmöjligheter har en lärare? Frågorna var många när studenter från olika lärarprogram mötte lärare från Vänersborg och Sotenäs kommun vid en lunchföreläsning på Högskolan Väst. – Gratulerar...

Idéer om yrkesvägledning för åk 1-6 sprids till Fyrbodals skolor

Idéer om yrkesvägledning för åk 1-6 sprids till Fyrbodals skolor

Visste du att barn redan i 5-6-årsåldern skapar sig en bild av vad de kan arbeta med i framtiden? Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tagit fram verktyg som underlättar för lärarna att koppla undervisningen till olika studie- och yrkesval. Nu finns ett...

Utredningen som kan ändra spelreglerna för samhällsbyggande

Utredningen som kan ändra spelreglerna för samhällsbyggande

Hur kan stat och kommuner underlätta för hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden? Regeringens färska utredning om social bostadspolitik väntas ge nya verktyg och spelregler för samhällsbyggandet. Utredningsledaren Karolina Skog presenterar resultatet på...