Aktuellt

Projektutlysning kring ökad högskoleövergång

Sammanfattning  Kommunakademin Väst avsätter ca 700 000 kr till att finansiera forskning- och utvecklingsprojekt som bidrar till ökad högskoleövergång för att möta välfärdens kompetensförsörjning.   Bakgrund  Samverkan genom...
Lagändringar i fokus på årets digitaliseringskonferens för vården

Lagändringar i fokus på årets digitaliseringskonferens för vården

Digitaliseringen går framåt inom vård, omsorg och hälsa. Utvecklingen påverkar vårdtagare och alla som arbetar i branschen. Årets konferens om digitalisering inom vården handlade om lagändringar, samverkan, lärande, patienters upplevelser och flera andra aktuella...

Jenny och Daniel förbereder HögskoleVux på Campus Dalsland

Jenny och Daniel förbereder HögskoleVux på Campus Dalsland

När utbildningen HögskoleVux startar på Campus Dalsland den 31 augusti är det Högskolan Västs lärare Jenny Antonsson och Daniel Jakobsson som lotsar studenterna inför deras högskolestudier. – Vi ser verkligen fram emot att möta nya studenter som vill ta steget att...

Gemensam kraftsamling kring samhällsutmaningar

Gemensam kraftsamling kring samhällsutmaningar

Vilka är de största utmaningarna för kommunerna i Fyrbodal? Hur kan de lära av varandra och samverka med forskare för att bygga hållbara samhällen? Spännande samtal och idéer lyftes när ett 40-tal kommuntjänstemän och forskare från Högskolan Väst möttes under en...

Inspirationslunch för lärarstudenter på väg ut i arbetslivet

Inspirationslunch för lärarstudenter på väg ut i arbetslivet

Vad är det bästa med läraryrket? Vad tycker ni om nya läroplanen? Vilka karriärmöjligheter har en lärare? Frågorna var många när studenter från olika lärarprogram mötte lärare från Vänersborg och Sotenäs kommun vid en lunchföreläsning på Högskolan Väst. – Gratulerar...

Idéer om yrkesvägledning för åk 1-6 sprids till Fyrbodals skolor

Idéer om yrkesvägledning för åk 1-6 sprids till Fyrbodals skolor

Visste du att barn redan i 5-6-årsåldern skapar sig en bild av vad de kan arbeta med i framtiden? Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tagit fram verktyg som underlättar för lärarna att koppla undervisningen till olika studie- och yrkesval. Nu finns ett...