Aktiviteter

Ökad högskoleövergång

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst satsar tillsammans för att inspirera och underlätta för fler personer att studera på högskola eller universitet.

U

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Med gemensamma insatser tar vi fram ny relevant kunskap som stärker oss inför de samhällsutmaningar regionen har nu och i framtiden.

Kompetensutveckling

Med kommunernas behov av kunskap i fokus skräddarsyr vi utbildningar och kurser i samverkan inom varierande kunskapsområden och i olika former.

w

Konferenser och seminarier

Genom seminarier och på konferenser delar vi med oss av vår kunskap och utbyter erfarenheter. I det mänskliga mötet föds kreativiteten och idéerna till hur vi tillsammans kan lösa de utmaningar vi står inför.