Nya former för samverkan mellan högskolan och kommunerna 

2023-dec-23 | Nyheter

Möte i skogen - beskuren. Foto Joakim Nywall

Sedan 2018 har Högskolan Väst och kommunerna i Fyrbodal bedrivit gemensamma projekt och aktiviteter inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst. Från årsskiftet kommer samverkan istället att ske inom andra, befintliga nätverk och strukturer.  

I början av december höll styrgruppen för Kommunakademin Väst sitt sista möte på Campus Dalsland. Ett Campus till vilken idén väcktes under förarbetet inför uppstarten av Kommunakademin Väst.  

– Det mest positiva med samverkan inom Kommunakademin Väst har varit när vi verkligen med ömsesidigt intresse och gemensamma ansträngningar har tagit tag i viktiga utmaningar tillsammans. Det kan ha rört allt från att skapa praktikmöjligheter för studenter till gemensamma projekt, säger Jan Theliander, ordförande för styrgruppen och prorektor på Högskolan Väst.  

Ett sådant lyckat samverkansarbete var projekt Ökad högskoleövergång där Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst tillsammans under tre år arbetade för att andelen invånare i Fyrbodal med högskoleutbildning skulle öka. Under perioden togs en modell med metoder och verktyg fram som idag används i regionen. På sikt kommer detta arbete att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner och bidra till en hållbar samhällsutveckling i hela Fyrbodal.   

– Kommunerna i Fyrbodal vill samverka mer med högskolan för att öka andelen som väljer att läsa högre studier, få fler praktikanter ut i verksamheterna och högskolan behöver kommunerna för att nyttiggöra den forskning som bedrivs på lärosätet. Det är något jag tycker Kommunakademin Väst har bidragit till, säger Anna Lärk Ståhlberg, vice ordförande för styrgruppen och förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund. 

Ny projektutlysning
För att stimulera fortsatt samverkan fattade styrgruppen på mötet beslut om att göra en projektutlysning till forsknings- och utvecklingsprojekt eller förstudier som bidrar till att möta välfärdens behov av kompetensförsörjning. Utlysningen omfattar ca 700 000 kr och syftar till att medfinansiera två till tre projekt. 

– Jag vill bygga samverkan utifrån de behov som finns i samhället. Om vi utgår från dem så skapas viljan att lösa utmaningarna tillsammans, säger Anna.  

Styrgruppen var rörande överens om vikten av att samverkan mellan kommunen och Högskolan Väst fortsätter, ambitionen är att samverkan skall fortsätta och den skall öka.  

– Vi kommer att fortsätta att bygga på de goda kontakter vi har med kommunerna, säger Jan.  

Läs mer om projektutlysningen här.