Välj en sida

Aktuellt

Premiär för Kommunakademin Väst Forum

De stora samhällsutmaningarna är temat för Kommunakademin Väst Forum den 30 september. Politiker och tjänstemän i Fyrbodals kommuner och forskare på Högskolan Väst bjuds in för att diskutera hur de kan samverka för att hitta hållbara lösningar tillsammans....
Forskning tydliggör nyttan av bred samverkan kring samhällsutmaningar

Forskning tydliggör nyttan av bred samverkan kring samhällsutmaningar

”Vi lär oss om och av varandra.” ”Vi identifierar samhällsutmaningar tillsammans.” ”Vi får med alla kommunernas perspektiv.” Samstämmigheten var stor när fem forskningsprojekt om kompetensutvecklingsbehov i Fyrbodal summerades på Kommunakademin Västs webbinarium i...

”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst driver en stor gemensam satsning på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner. Högskoleutbildning ska bli möjlig för alla i området. Och behovet finns – nya siffror från Universitetskanslersämbetet visar att det skiljer...

Forskning fångar aktuella frågor om kompetensutveckling i Fyrbodal

Forskning fångar aktuella frågor om kompetensutveckling i Fyrbodal

Fem forsknings- och utvecklingsprojekt har tittat närmare på kompetensutvecklingsbehov inom skola, vård och näringsliv i Fyrbodal. Det handlar om vitt skilda frågor – allt från skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar – till hur samarbete mellan undersköterskor...

Skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar

Skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar

Psykosocial ohälsa bland eleverna. Allt större skillnader i elevresultat. Hög arbetsbelastning för lärarna. Det är skolans tre största utmaningar enligt rektorer och annan skolpersonal på 23 grundskolor i Uddevalla och Sotenäs kommuner. – Alla har i stort sett samma...

De ska få fler ungdomar i Fyrbodal att välja högskoleutbildning

De ska få fler ungdomar i Fyrbodal att välja högskoleutbildning

Nu startar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst en stor gemensam satsning på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner. Högskoleutbildning ska bli mer lättillgänglig för alla i området. – Det handlar bland annat om att hitta flexibla utbildningsformer, säger...