Välj en sida

Aktuellt

”HögskoleVux fick mig att våga börja studera på högskola”

När Strömstad drabbades hårt av Covid-pandemin kände Katarina Johander att det var dags för ett nytt steg i yrkeslivet. – Jag har egentligen aldrig gillat att gå i skolan och tänkte att högskolestudier inte var något för mig. Men introduktionskursen HögskoleVux fick...
2020 blev en nystart för Kommunakademin Väst

2020 blev en nystart för Kommunakademin Väst

Året som präglades av Covid-19-pandemin gav samtidigt utrymme för att diskutera och utveckla den viktiga samverkan inom Kommunakademin Väst. Grunden lades till ny gemensam målbild och vision som pekar ut riktningen för framtida satsningar. Omställningen till digitala...

”Nätverket underlättar för skolornas digitaliseringsarbete”

”Nätverket underlättar för skolornas digitaliseringsarbete”

Digitaliseringen i samhället återspeglas i skolans läroplaner. Digital kompetens löper som en röd tråd hela vägen från förskola till högskola. Det innebär en del utmaningar för pedagogerna, vilket har initierat ett nätverk i Fyrbodal för alla som arbetar med...

Forskning tydliggör nyttan av bred samverkan kring samhällsutmaningar

Forskning tydliggör nyttan av bred samverkan kring samhällsutmaningar

”Vi lär oss om och av varandra.” ”Vi identifierar samhällsutmaningar tillsammans.” ”Vi får med alla kommunernas perspektiv.” Samstämmigheten var stor när fem forskningsprojekt om kompetensutvecklingsbehov i Fyrbodal summerades på Kommunakademin Västs webbinarium i...

”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst driver en stor gemensam satsning på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner. Högskoleutbildning ska bli möjlig för alla i området. Och behovet finns – nya siffror från Universitetskanslersämbetet visar att det skiljer...

Forskning fångar aktuella frågor om kompetensutveckling i Fyrbodal

Forskning fångar aktuella frågor om kompetensutveckling i Fyrbodal

Fem forsknings- och utvecklingsprojekt har tittat närmare på kompetensutvecklingsbehov inom skola, vård och näringsliv i Fyrbodal. Det handlar om vitt skilda frågor – allt från skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar – till hur samarbete mellan undersköterskor...