Aktuellt

Projektutlysning kring ökad högskoleövergång

Sammanfattning  Kommunakademin Väst avsätter ca 700 000 kr till att finansiera forskning- och utvecklingsprojekt som bidrar till ökad högskoleövergång för att möta välfärdens kompetensförsörjning.   Bakgrund  Samverkan genom...
Viktiga framsteg för Kommunakademin Väst 2019

Viktiga framsteg för Kommunakademin Väst 2019

Under 2019 har arbetet inom Kommunakademin Väst tagit flera kliv framåt för att etablera en väl fungerande samverkansarena för kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst. Ett stort antal kompetenshöjande aktiviteter har genomförts för att möta kommunernas behov. Här en...

Teamsimulering för blivande undersköterskor och sjuksköterskor

Teamsimulering för blivande undersköterskor och sjuksköterskor

Förra veckan möttes ett 80-tal undersköterskeelever från hela Sverige och 90 sjuksköterskestudenter på Högskolan Väst för att träna teamsimulering på Kliniskt Lärandecentrum.  - Jag tyckte det var väldigt lärorikt. Jag lärde mig hur viktig kommunikationen...

Hur kan lärandet i skolan matcha elevernas digitala vanor?

Hur kan lärandet i skolan matcha elevernas digitala vanor?

– Ungdomarna är de nya experterna på digitala verktyg. För dagens grundskoleelever är det naturligt att hämta ny kunskap via YouTube och att kommunicera med film. Hur kan skolan möta den nya generationens syn på lärande? Läs...

”Vi fördjupar kunskaperna inom socialrätt för barn och unga”

”Vi fördjupar kunskaperna inom socialrätt för barn och unga”

Flera kommuner i Fyrbodal samverkar nu för att höja kompetensen inom socialrätt för barn och unga. På Högskolan Väst startade nyligen en online-kurs för ett 20-tal handläggare inom individ- och familjeomsorgen. Satsningen görs inom ramen för samverkansarenan...

7 miljoner satsas på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner

7 miljoner satsas på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner

Fyrbodals fjorton kommuner och Högskolan Väst fick igår cirka 7 miljoner kr i anslag från Västra Götalandsregionen för att jobba med insatser som ökar övergången till högre studier. Satsningen görs inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst. – Nu kraftsamlar...

Bygglovshandläggare och Högskolan Väst kompetensutvecklar tillsammans

Bygglovshandläggare och Högskolan Väst kompetensutvecklar tillsammans

Nya, mer komplicerade bygglovsregler och svårigheter att rekrytera lantmätare är några anledningar till att Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst nu, inom ramen för Kommunakademin Väst, satsar på att kompetensutveckla bygglovshandläggare tillsammans. – Vi vill säkra...