Viktiga framsteg för Kommunakademin Väst 2019

2020-apr-20 | Nyheter

Studenter på Högskolan Väst i Trollhättan

Under 2019 har arbetet inom Kommunakademin Väst tagit flera kliv framåt för att etablera en väl fungerande samverkansarena för kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst. Ett stort antal kompetenshöjande aktiviteter har genomförts för att möta kommunernas behov. Här en kort summering av vad som genomförts under året.

Läs nyheten