”Vi fördjupar kunskaperna inom socialrätt för barn och unga”

2020-jan-20 | Nyheter

Studier framför dator.

Flera kommuner i Fyrbodal samverkar nu för att höja kompetensen inom socialrätt för barn och unga. På Högskolan Väst startade nyligen en online-kurs för ett 20-tal handläggare inom individ- och familjeomsorgen. Satsningen görs inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst.

– Det här gör det möjligt för våra medarbetare att studera parallellt med sina jobb, säger Anders Alin, personalchef Bengtsfors kommun.

Läs nyheten