Aktuellt

Projektutlysning kring ökad högskoleövergång

Sammanfattning  Kommunakademin Väst avsätter ca 700 000 kr till att finansiera forskning- och utvecklingsprojekt som bidrar till ökad högskoleövergång för att möta välfärdens kompetensförsörjning.   Bakgrund  Samverkan genom...
”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst driver en stor gemensam satsning på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner. Högskoleutbildning ska bli möjlig för alla i området. Och behovet finns – nya siffror från Universitetskanslersämbetet visar att det skiljer...

Forskning fångar aktuella frågor om kompetensutveckling i Fyrbodal

Forskning fångar aktuella frågor om kompetensutveckling i Fyrbodal

Fem forsknings- och utvecklingsprojekt har tittat närmare på kompetensutvecklingsbehov inom skola, vård och näringsliv i Fyrbodal. Det handlar om vitt skilda frågor – allt från skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar – till hur samarbete mellan undersköterskor...

Skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar

Skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar

Psykosocial ohälsa bland eleverna. Allt större skillnader i elevresultat. Hög arbetsbelastning för lärarna. Det är skolans tre största utmaningar enligt rektorer och annan skolpersonal på 23 grundskolor i Uddevalla och Sotenäs kommuner. – Alla har i stort sett samma...

De ska få fler ungdomar i Fyrbodal att välja högskoleutbildning

De ska få fler ungdomar i Fyrbodal att välja högskoleutbildning

Nu startar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst en stor gemensam satsning på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner. Högskoleutbildning ska bli mer lättillgänglig för alla i området. – Det handlar bland annat om att hitta flexibla utbildningsformer, säger...

Johanna – ny verksamhetsledare för Kommunakademin Väst

Johanna – ny verksamhetsledare för Kommunakademin Väst

Från 11 maj leder Johanna Eliasson arbetet inom Kommunakademin Väst (KAV) – samverkansarenan för Fyrbodals 14 kommuner och Högskolan Väst. – Jag ser fram emot att jobba med kompetensutveckling inom Fyrbodalområdet. Effekterna av Coronas framfart innebär att samverkan...