Aktuellt

Forumdag med fokus på samverkan

Forumdagen 2023 är tyvärr inställd. Under förmiddagen den 29 september 2023 är det dags för Forumdagen, en mötesplats mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst. En möjlighet att få inspiration, diskutera gemensamma utmaningar och nätverka. Och som vanligt är det...
Forskning fångar aktuella frågor om kompetensutveckling i Fyrbodal

Forskning fångar aktuella frågor om kompetensutveckling i Fyrbodal

Fem forsknings- och utvecklingsprojekt har tittat närmare på kompetensutvecklingsbehov inom skola, vård och näringsliv i Fyrbodal. Det handlar om vitt skilda frågor – allt från skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar – till hur samarbete mellan undersköterskor...

Skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar

Skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar

Psykosocial ohälsa bland eleverna. Allt större skillnader i elevresultat. Hög arbetsbelastning för lärarna. Det är skolans tre största utmaningar enligt rektorer och annan skolpersonal på 23 grundskolor i Uddevalla och Sotenäs kommuner. – Alla har i stort sett samma...

De ska få fler ungdomar i Fyrbodal att välja högskoleutbildning

De ska få fler ungdomar i Fyrbodal att välja högskoleutbildning

Nu startar Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst en stor gemensam satsning på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner. Högskoleutbildning ska bli mer lättillgänglig för alla i området. – Det handlar bland annat om att hitta flexibla utbildningsformer, säger...

Johanna – ny verksamhetsledare för Kommunakademin Väst

Johanna – ny verksamhetsledare för Kommunakademin Väst

Från 11 maj leder Johanna Eliasson arbetet inom Kommunakademin Väst (KAV) – samverkansarenan för Fyrbodals 14 kommuner och Högskolan Väst. – Jag ser fram emot att jobba med kompetensutveckling inom Fyrbodalområdet. Effekterna av Coronas framfart innebär att samverkan...

Viktiga framsteg för Kommunakademin Väst 2019

Viktiga framsteg för Kommunakademin Väst 2019

Under 2019 har arbetet inom Kommunakademin Väst tagit flera kliv framåt för att etablera en väl fungerande samverkansarena för kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst. Ett stort antal kompetenshöjande aktiviteter har genomförts för att möta kommunernas behov. Här en...

Teamsimulering för blivande undersköterskor och sjuksköterskor

Teamsimulering för blivande undersköterskor och sjuksköterskor

Förra veckan möttes ett 80-tal undersköterskeelever från hela Sverige och 90 sjuksköterskestudenter på Högskolan Väst för att träna teamsimulering på Kliniskt Lärandecentrum.  - Jag tyckte det var väldigt lärorikt. Jag lärde mig hur viktig kommunikationen...