Hela skolans ansvar

Hela skolans ansvar

En tidig och ganska grå morgon fylldes konferenssalen alldeles intill robotarna i Högskolan Västs nya automationslabb med sorlet från 90-tal studie- och yrkesvägledare, skolledare och lärare från Fyrbodal som samlats för en inspirationsdag om studie- och...