Vi är bättre tillsammans

Vi är bättre tillsammans

När man arbetar med samverkan är det viktigt att hela tiden utvärdera arbetssätten och aldrig vara rädd att testa nya sätt att arbeta tillsammans. I takt med att behov och förutsättningar förändras så behöver också organiseringen av samverkansarenan att förändras....
Tack ledningsrådet!

Tack ledningsrådet!

Idag har vi haft vårt sista ledningsrådsmöte för året, men också vårt sista ledningsrådsmöte helt och hållet. Från årsskiftet upplöses ledningsrådet och Kommunakademin Väst kommer att vara organiserat i temagrupper istället. Jag kommer att berätta mer den nya...
Kommunakademin Väst i Strömstad på näringslivskväll

Kommunakademin Väst i Strömstad på näringslivskväll

Den 7 december arrangerade Strömstads kommun en näringslivskväll där det dels summerades vilka erfarenheter som gjorts under de första åren av pandemin, dels framtidsspanades på vilka kompetenser som kommer att behövas i Strömstad men också hela Norra Bohuslän för att...

Möjligheter

Högskolan Väst är huvudman för Kommunakademin Väst och jag har det kontor som jag inte kunnat använda så mycket under pandemin där. Eftersom jag har min arbetsplats på högskolan är det något lättare för mig att få en bild av högskolans verksamhet och behov än vad det...
”Har vi setts i något sammanhang?”

”Har vi setts i något sammanhang?”

Det är ibland förvånansvärt svårt att känna igen människor man mött i digitala möten när man sedan träffar dem på riktigt. Under flera av de besök jag har genomfört under hösten har frasen ”har vi setts i något sammanhang” yttrats. Ofta visade det sig att vi hade...