Vad ska jag bli när jag blir stor?

Vad ska jag bli när jag blir stor?

En stor utmaning för skolan idag är att allt för många elever upplever skolan och undervisningen som meningslös.[1] Aaron Antonovsky har lärt oss att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet är helt centralt för en människas välbefinnande och motivation. Eleverna...