Utveckling genom fler examensarbeten

När jag har varit ute i kommunerna i Fyrbodal och på Högskolan Västs institutioner så är det ofta flera liknande behov och idéer som lyfts. Det visar verkligen hur mycket alla parter kan vinna på samverkan. En fråga som ofta lyfts i både kommuner och på högskolan är...