Stort behov av personer med rätt kompetens

Stort behov av personer med rätt kompetens

En dryg månad in på jobbet som vikarierande verksamhetsledare för Kommunakademin Väst har jag nu bildat mig en god uppfattning om verksamheten på högskolan och Kommunakademin. Det är dock i möten med människor som nya idéer och tankar väcks som utvecklar...
Det ”osynliga” arbetslivet måste bli synligt

Det ”osynliga” arbetslivet måste bli synligt

Mikaela Zelmerlööw är ett namn som ofta dyker upp i diskussioner kring skolans uppdrag att ge bred studie- och yrkesvägledning. Hon är mycket kunnig och engagerad i frågan, och arbetar som undervisningsråd på Skolverket. Hon var även sekreterare i den statliga...