Utveckling genom fler examensarbeten

2023-sep-23

När jag har varit ute i kommunerna i Fyrbodal och på Högskolan Västs institutioner så är det ofta flera liknande behov och idéer som lyfts. Det visar verkligen hur mycket alla parter kan vinna på samverkan.

En fråga som ofta lyfts i både kommuner och på högskolan är examensarbeten. I alla Högskolan Västs utbildningar ingår arbetsintegrerat lärande (AIL) på olika sätt. Högskolans syn på AIL är att avancerad kunskap skapas på många håll i samhället och att både teoretisk och praktisk kunskap är lika betydelsefull. Att underlätta för akademi och omvärld att mötas möjliggör skapandet av ny och användbar kunskap, till nytta för alla. Ett sätt att skapa ett sådant möte är genom att studenter gör sina examensarbeten ute i en verksamhet. Det kan vara i kommunal verksamhet, annan offentlig verksamhet, inom näringslivet eller i civila organisationer.

Tillsammans med Societal Impact Hub West gör vi på Kommunakademin Väst nu ett arbete för att förbättra informationen om examensarbeten, både avseende vad man kan tänka på när man skickar in en idé men också kring vad man kan förvänta sig om en student gör ett examensarbete inom ens verksamhet. Vi tittar också på hur vi kan underlätta möjligheten för personer inom olika verksamheter att skicka in idéer till examensarbeten samt hur de blir mer lättillgängliga för studenter att hitta.

Inledningsvis har vi samarbetat med Institutionen för Hälsovetenskap där vi tillsammans med dem har tagit fram ett informationsbrev och ett webbformulär. Informationsbrevet med länk till formuläret har därefter skickats ut till kommunernas Socialchefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Det vi i första hand efterfrågar är idéer som specialistsjuksköterskestudenter på magisternivå kan arbeta med. Förhoppningen är att vi skall få idéer från kommunerna på områden som vore intressanta och relevanta för dem att få mer kunskap om genom ett examensarbete och att dessa idéer sedan väcker intresse hos studenterna. Vi samarbetar också med studentkåren i detta arbete och diskuterar hur vi bäst når ut till studenterna med de idéer som kommer in samt hur vi eventuellt kan samarrangera aktiviteter såsom casekvällar eller liknande. Nästa steg är att vända oss till de andra institutionerna på högskolan för att se om de är intresserade av att vi gör något liknande tillsammans med dem.

Societal Impact Hub West har också ambitionen att arrangera forum där företag och verksamheter kan presentera och diskutera sina utmaningar med studenter i förhoppningen att knyta kontakter som kan leda till att studenterna gör sina examensarbeten hos dem.  

Om du har en idé till ett examensarbete, oavsett område, så tveka inte att höra av dig till oss så ser vi till att den hamnar hos rätt person på högskolan.

Johanna, verksamhetsledare för Kommunakademin Väst

Studier framför dator.
Studier framför dator.