”Det handlar inte om behörighet eller låga betyg”

2020-nov-20 | Nyheter

Studenter på Högskolan Väst i Trollhättan. Foto: Andreas Borg

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst driver en stor gemensam satsning på att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner. Högskoleutbildning ska bli möjlig för alla i området. Och behovet finns – nya siffror från Universitetskanslersämbetet visar att det skiljer mycket i andel unga som påbörjar en högskoleutbildning mellan de 14 kommunerna i Fyrbodal.

Läs nyheten