Skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar

2020-jun-20 | Nyheter

Elev i grundskolan. Foto: Andreas Borg

Psykosocial ohälsa bland eleverna. Allt större skillnader i elevresultat. Hög arbetsbelastning för lärarna. Det är skolans tre största utmaningar enligt rektorer och annan skolpersonal på 23 grundskolor i Uddevalla och Sotenäs kommuner.

– Alla har i stort sett samma bild av vilka skolans utmaningar är och vad som krävs för att lösa dem. En idé är att starta högskoleutbildning för lärarassistenter, säger professor Per Assmo, en av forskarna bakom en färsk fallstudie från Högskolan Väst.

Läs nyheten