HögskoleVux

HögskoleVux är en ny utbildning som ska underlätta för fler att bli behörig för högskolestudier samtidigt som man förbereder sig för högre utbildning i en högskoleintroducerande kurs.

Sedan hösten 2021 och fram till våren 2022 ges utbildningen i Strömstads kommun. Från hösten 2022 erbjuds den även för invånare i Dalslands fem kommuner, via det nya lärcentret Campus Dalsland i Bäckefors.

Kursdeltagarna läser in sin behörighet/särskilda behörighet inom vuxenutbildningen i någon av Dalslands kommuner eller vid Folkhögskolan Dalsland. Parallellt läser kursdeltagarna högskolekursen Introduktion till högskolestudier,15 hp, som ges av Högskolan Väst. Kursdeltagare som genomför HögskoleVux med godkänt resultat kan söka ett antal garantiplatser på olika utbildningar hos Högskolan Väst eller utbildningar på valfritt lärosäte.

Teamsimulering på Kliniskt lärandecentrum, Högskolan Väst

Antagning och upplägg

Antagningen till HögskoleVux görs av den kommunala vuxenutbildningen i respektive kommun i Dalsland eller av Dalslands folkhögskola. De aktörerna ansvarar också för de vuxenutbildningskurser som ger grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier.

Introduktionskurs

Högskolan Väst ansvarar för kursen som ska förbereda dig för högskolestudier. Målet är att kursen ska sänka tröskeln mellan gymnasiala studier och högskolestudier så att du känner igen dig när du börjar studera på högskola.

Inspirationsfilmer

Se filmerna där studenter berättar varför de valt att studera via HögskoleVux.