HögskoleVux

HögskoleVux är en utbildning som ska underlätta för fler att bli behörig för högskolestudier samtidigt som man förbereder sig för att läsa på högskolan.

I utbildningen samverkar de kommunala vuxenutbildningarna och Dalsland Folkhögskola med Högskolan Väst. Kursdeltagarna läser in behörigheten på vuxenutbildningen och läser parallellt kursen Introduktion till högskolestudier,15 hp, från Högskolan Väst. Kursdeltagare som genomför HögskoleVux med godkänt resultat kan söka ett antal garantiplatser på olika utbildningar hos Högskolan Väst eller utbildningar de är behöriga för på valfritt lärosäte.

HögskoleVux kom till när Strömstads kommun drabbades hårt av arbetslöshet under pandemin. Flera personer började att fundera på att ställa om sitt yrkesliv och påbörja högskoleutbildning. Strömstad vände sig till projektet Ökad högskoleövergång för att få hjälp med behörighetsgivande utbildning för den här gruppen. Så realiserades idén om HögskoleVux.

Utbildningen har efter Strömstad getts i samarbete mellan Dalslandskommunerna, Dalslands Folkhögskola, Campus Dalsland och Högskolan Väst. Det är Högskolan Väst som ansvarar för helheten. 

Studenter som samarbetar. Foto: Unsplash

Antagning och upplägg

Antagningen till HögskoleVux görs av den kommunala vuxenutbildningen i hemkommunen. Vuxenutbildningen ansvarar för de vuxenutbildningskurser som ger grundläggande och särskild behörighet till högskolestudier. Högskolan Väst ansvarar för den högskoleintroducerande kursen. Båda delarna läses parallellt Om du är intresserad; kontakta vuxenutbildningen i hemkommunen eller studie- och karriärvägledare på Högskolan Väst.

Akademisk introduktionskurs

Syftet med kursen är att ge en bred introduktion till högskolestudier och också att prova på hur det är att studera på en högskola. Vanliga undervisningsformer och examinationer inom högskolan används som ett led i att förbereda dig för kommande högskolestudier. På kursen arbetar du med områden som källkritiskt förhållningssätt, introduktion till vetenskapsteori och hur du skriver akademisk text. Under kursens gång får du möjlighet att ta reda på mer om olika högskoleutbildningar och inom vilka områden det finns ett behov av arbetskraft.