Livslångt lärande

Melleruds kommun

Ökad Högskoleövergång har arbetat med frågor om hur utbildning kan bli möjlig för människor som vill ställa om sitt yrkesliv eller utveckla sin yrkeskompetens.

Vi vet att möjligheten till att lära hela livet begränsas av en mängd olika faktorer. Tillgängligheten till högre utbildning blir en överlevnadsfråga för såväl kommun som region, då det finns en risk att invånare flyttar till annan ort för att utbilda sig och därefter inte återvänder till sin hemort vilket leder till kompetensbrist inom en rad olika områden.

Möjligheten till livslångt lärande är betydligt mer begränsat om en individ är bosatt i gles- eller landsbygd och inte kommer från en familj med studietraditioner.

Har de också en etablerad familjesituation på hemorten med begränsade möjligheter att pendla blir det i stort sett omöjligt. Lärcentra där högskoleutbildning bedrivs i hemkommunen kan då överbrygga de hinder som geografin kan utgöra.

Men långa vägar inte bara är geografiska utan kan även vara sociala och kulturella. Vi vet att föräldrars utbildningsbakgrund har större betydelse för om en individ väljer högskolestudier än gymnasiebetyget.

Lästips!

Encell är ett nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Jönköping University. Läs mer om Encell

HögskoleVux

HögskoleVux är ett utbildningskoncept som tagits fram av Ökad Högskoleövergång i Fyrbodal. Utbildningen ska underlätta för fler att bli behörig för högskolestudier samtidigt som man förbereder sig för högre utbildning i en högskoleintroducerande kurs.

Om lärcentra

Lärcentra eller lokala campus kan överbrygga de geografiska hindren för att påbörja högskolestudier om man bor långt från en ort med högskola.