Positiv respons för resultaten i ”Vad ska jag bli när jag blir stor?”

2022-maj-22 | Nyheter

Skolflicka dagdrömmer

Spridningen av idéer för att tidigt inspirera barn till studie- och yrkesval pågår för fullt. Förra veckan fick rektorer och studie- och yrkesvägledare på flera skolor i Fyrbodal ta del av arbetet som gjorts inom projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?”.

Projektmedarbetarna Marcus Svensson och Henrik Erlandsson har bland annat presenterat arbetet för rektorer på Vänersborgs kommun och Fyrbodals nätverk för studie- och yrkesvägledare som möter personer från förskoleklass till vuxenutbildning.

– Rektorerna blev mycket intresserade så vi har gott hopp om att få komma ut till deras skolor och berätta för personalen om bred studie- och yrkesvägledning i undervisningen, berättar Marcus.

– Responsen var mycket god även från studie- och yrkesvägledarna. De inspirerades av de digitala möten vi arrangerat mellan skolklasser och yrkesambassadörer. Det väckte idéer om att använda digitala möten för fler målgrupper än mellanstadieelever, exempelvis för studerande på gymnasiet och vuxenutbildningen samt nyanlända, säger Marcus.

Fyrbodals nätverk för utbildningschefer har också visat stort intresse för digitala möten med yrkesambassadörer.

– Någon föreslog att Fyrbodal låter undersöka möjligheterna att bygga upp en ”bank” med yrkesambassadörer som är villiga att träffa skolklasser och elever digitalt i Fyrbodals kommuner. Vi lovade att arbeta vidare med den frågan, säger Henrik. 

– På det hela taget har det varit en mycket positiv vecka med att sprida kunskaper om möjligheterna till studie- och yrkesvägledning före högstadiet. Alla tar emot informationen med entusiasm, konstaterar Henrik.

– Utbildningschefer, rektorer och lärare verkar reagera på samma sätt som barnen ute i klassrummen när de får höra om vad olika yrkesverksamma gör på jobbet, vad de tänkte som barn att de skulle arbeta med som vuxen, vilken utbildning de har och så vidare. Alla blir inspirerade!

Före sommaren kommer fler rektorsgrupper att få presentationer av Henrik och Marcus. Vill du veta mer, passa på att boka in dem för ett möte under hösten.

Kontakt: Marcus Svensson, Ökad högskoleövergång. E-post: marcus.svensson@hv.se

                Henrik Erlandsson, Hälsokällan. E-post: henrik@halsokallanfyrbodal.se

Läs mer om arbetet i ”Vad ska jag bli när jag blir stor?”