Idéer om yrkesvägledning för åk 1-6 sprids till Fyrbodals skolor

2022-mar-22 | Nyheter

Barn testar industrirobotar på Produktionstekniskt centrum Trollhättan. Foto: Joakim Nywall

Visste du att barn redan i 5-6-årsåldern skapar sig en bild av vad de kan arbeta med i framtiden? Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tagit fram verktyg som underlättar för lärarna att koppla undervisningen till olika studie- och yrkesval. Nu finns ett nytt koncept tillgängligt för grundskolorna i Fyrbodals kommuner.  

Den traditionella formen av studie- och yrkesvägledningen möter eleverna först i högstadiet. Men om man redan i de tidiga grundskoleåren inspirerar elever till olika yrken i undervisningen kan det både bredda barns tankar om framtida yrkesval och öka studiemotivationen. Forskning visar att barns motivation ökar märkbart när de ser kopplingen mellan kunskap och yrken. En väl använd studie- och yrkesvägledning i undervisningen kan alltså påverka skolresultaten i positiv riktning, öka elevernas möjligheter att prestera och även bidra till att höja kvaliteten på undervisningen.

Men hur gör man för att väva in studie- och yrkesvägledning i undervisningen på ett bra sätt?

Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har tillsammans med lärare i Strömstad och Munkedal tagit fram ett upplägg för hur skolan kan arbeta med studie- och yrkesvägledningen i undervisningen för årskurs 1-6. Här ingår tips om lektionsupplägg, förslag till inslag på föräldramötet och utvecklingssamtalet, idéer om hur man skapar digitala möten mellan elever och yrkesverksamma i olika branscher och flera andra tips på aktiviteter.

Nu är det fritt fram för rektorer på grundskolorna i Fyrbodals kommuner att boka inspirationsmöten.

– Det här är idéer som vi delar med oss av kostnadsfritt. Vill skolor ta del av vår idébank kommer vi gärna och berättar mer på arbetsplatsträffar, ledningsmöten eller liknande möten, säger Marcus Svensson, Högskolan Väst och Henrik Erlandsson, Hälsokällan.

– Vår presentation tar cirka 40 minuter – men vi är givetvis öppna för att möta andra önskemål. Passa på innan vi blir fullbokade!   

Projektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” drivs på uppdrag av Kommunakademin Väst och finansieras av Västra Götalandsregionen.

Kontaktpersoner:

Marcus Svensson, Högskolan Väst                        Henrik Erlandsson, Hälsokällan

Tel. 070-103 98 86                                                    Tel. 070-209 94 82

Läs mer: