”Vi vill vidga barns tankar om framtida yrkesval”

2021-mar-21 | Nyheter

Barn testar industrirobotar på Produktionstekniskt centrum Trollhättan. Foto: Joakim Nywall

Vad är det som påverkar våra yrkesval och hur kan skolan inspirera barn redan under de tidiga skolåren? I ett nystartat projekt ska Marcus Svensson på Högskolan Väst och Henrik Erlandsson på Hälsokällan utveckla verktyg som underlättar för lärarna att koppla undervisningen till olika studie- och yrkesval.

– Forskning visar att även studiemotivationen ökar när barn kan se kopplingen mellan kunskap och yrken, säger Marcus som driver projektet.

Redan i 5-årsåldern formar barn bilder om vad de kan arbeta med i framtiden. En mängd faktorer spelar in och bilden kan förstås förändras flera gånger under uppväxten.

– För att vidga barns tankar och drömmar om framtida yrkesval behöver man väva in inspiration i undervisningen redan i de tidiga grundskoleåren. Detta är inte bara studie-och yrkesvägledarnas ansvar. Och det kan vara lite sent att ta upp de här frågorna på högstadiet, säger Marcus.

Att olika yrken och studievägar ska lyftas i grundskolan nämns redan i läroplanen, men det görs idag på olika sätt och i olika omfattning.

– Syftet med det här projektet är att underlätta för lärarna att inkludera de här aspekterna i sin undervisning. Det handlar inte om att belasta lärarna med nya uppgifter, påpekar Marcus.

– Vårt mål är att utveckla en idébank med skolmaterial, filmer och pedagogiska tips som samlas på en webbsida där F-6-lärare och annan skolpersonal i Fyrbodals kommuner kan hämta inspiration.

Lyfta fram förebilder

Marcus nämner att det till exempel kan handla om att variera matteundervisningen med teman som snickarmatte, ingenjörsmatte eller bankmatte.

– Idag finns så otroligt många yrkeskategorier att navigera bland. Samtidigt är det viktigt att visa förebilder som breddar synen på kopplingen mellan yrke och kön. I England och andra europeiska länder har man jobbat länge med att exempelvis lyfta fram kvinnor som arbetar med teknik eller andra yrken som traditionellt ses som manliga.

Flera forskningsstudier visar att skolbarns motivation att lära sig saker ökar när det finns en tydlig koppling mellan lärandet och användningsområden i arbetslivet. Något som även påverkar studieresultaten i positiv riktning.

– Vårt projekt syftar också till att öppna dörrar till högre utbildning och visa möjligheter för dem som kanske inte har högskolestudier som en naturlig del i sin framtidsvision, säger Marcus.

Skolpersonal deltar

Projektet startade i början av februari och pågår under ett år. Det är en del av satsningen Ökad högskoleövergång som drivs av Fyrbodals 14 kommuner och Högskolan Väst. I utvecklingsarbetet deltar även personal från några skolor och Hälsokällan som drivs av Fyrbodals kommunalförbund.

– Vi på Hälsokällan kommer även se till att idébanken vidareutvecklas och finns tillgänglig efter att det här projektet är avslutat, säger Henrik Erlandsson, verksamhetsutvecklare på Hälsokällan.

Både Henrik och Marcus har lång erfarenhet av skolutvecklingsfrågor, bland annat inom yrkes- och studievägledning, och båda ser fram emot att samarbeta i projektet.

– Det här är ett väldigt spännande och viktigt projekt som kan bredda barnens framtidsvisioner och på så vis bidra till att ge män och kvinnor samma villkor. Jag hoppas att modellerna vi tar fram kan inspirera många lärare och skolor, säger Henrik Erlandsson på Hälsokällan.