Vad ska jag bli när jag blir stor?

Vad är det som påverkar våra yrkesval och hur kan skolan inspirera barn redan under de tidiga skolåren? 

Vi utvecklar verktyg som underlättar för lärarna att koppla undervisningen till olika studie- och yrkesval.

Tillsammans med några skolor i Fyrbodal tar vi fram material som kan användas i skolan för att utmana traditionella studie- och yrkesval.

Barn testar industrirobotar på Produktionstekniskt centrum Trollhättan

I samverkan med några skolor i Fyrbodal arbetar vi med:

Studievägledande aktiviteter där barn och elever ska redan i tidig ålder få kunskap om vilka möjligheter olika utbildningsval och yrkesval kan ge.

Kulturförändrade aktiviteter som ska leda till att fler kan se högskolestudier som en möjlighet.

Motiverande aktiviteter som ska bidra till att fler elever ska känna sig motiverade att klara skolan.

Projektet genomförs som ett utvecklingsarbete tillsammans med skolor som valt att göra en medveten och strategisk satsning för att utveckla studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse innan högstadiet. Arbetet innebär att hela skolan ingår i projektets målsättningar och att rektor inkluderar projektet i skolornas systematiska kvalitetsarbete.

På varje skola finns en arbetsgrupp som består av lärare och pedagogisk personal samt Henrik och Marcus. Gruppen ska utveckla och prova lektioner, informationsmaterial och andra aktiviteter som kan ingå i en skolas studie- och yrkesvägledning innan högstadiet.

Läs mer under flikarna nedan. 

KONTAKTPERSONER 

Projektmedarbetare Marcus Svensson, Ökad högskoleövergång

E-post: marcus.svensson@hv.se

Mobil: 070-103 96 24

Projektmedarbetare Henrik Erlandsson, Hälsokällan

E-post: henrik@halsokallanfyrbodal.se

Mobil: 070-209 94 82