En socialt hållbar bostadsförsörjning för alla

Digitalt

I maj 2020 gav regeringen en särskild utredning i uppdrag att titta på två delar i den social bostadspolitiken: Uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, samt de bostadspolitiska verktyg som kommuner har för att hjälpa de hushåll som står längst från bostadsmarknaden. Högskolan Väst har tillsammans med Kommunakademin Väst bjudit in utredningens ordförande Karolina Skog för […]

Samverkanskonferens för hållbar samhällsutveckling

Högskolan Väst, Trollhättan Gustava Melins gata 2, Trollhättan, Sverige

Kommunakademin Väst och Högskolan Väst inbjuder till samverkanskonferens den 6 maj 2022 Tema: Hur skapar vi en hållbar samhällsutveckling som möter dagens och morgondagens utmaningar? Konferensen är en mötesplats över kommunala och akademiska gränser där vi inspireras av kunniga föreläsare, tar del av goda exempel, lärdomar och erfarenheter. Konferensen erbjuder möjlighet att nätverka och diskutera […]

Digitalisering i praktiken inom hälsa vård och omsorg

Högskolan Väst, Trollhättan Gustava Melins gata 2, Trollhättan, Sverige

I samverkan med Hälsoakademin Väst, GITS, Högskolan Väst och Interreg-projekt VITAL arrangerar Kommunakademin Väst den årliga konferensen ”Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg”, i år med fokus på tillgänglig information. Välkomna är ni som är kliniskt verksamma, studenter och övriga med intresse för dagens innehåll, som arbetar inom vård och omsorg i Västra Götaland […]