Forsknings- och utvecklingsprojekt

Ny kunskap behövs för att kunna lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar på ett hållbart sätt. 

Vi samproducerar forskning utifrån kommunernas aktuella behov inom skola, vård och omsorg, samhällsplanering, samhällsbyggnad och i andra relevanta frågor. 

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete syftar till att  stärka och skapa nytta för Fyrbodals kommuner, Högskolan Väst och samhället i stort.  

Hamburgsundskanalen Tanums kommun

NÅGRA EXEMPEL PÅ PROJEKT

Drottningtorget i Trollhättan

AIL Create – utvecklingsarbete genom samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi

Hur kan små och medelstora företag och kommuner samverka kring utvecklingsfrågor tillsammans med studenter och forskare på Högskolan Väst? I projektet AIL Create har en samverkansmodell tagits fram och några konkreta case om centrumutveckling, hållbarhet och andra gemensamma intresseområden har genomförts. 

Läs mer om projektet

 

Elev i grundskolan

Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning inom skola och utbildning

Hur ser grundskolans utmaningar och behov ut? Personalen på 23 skolor i Uddevalla och Sotenäs kommuner pekar ut vilka utmaningar de anser vara störst. I fallstudien ges även förslag till lösningar.

Läs mer om projektet