Konferenser och seminarier

I det mänskliga mötet föds kreativitet och idéer till hur vi tillsammans kan lösa de utmaningar vi står inför. Vi vet att kunskap växer i utbytet.

Därför är vi med och arrangerar konferenser och seminarier som, utifrån kunskaper och behov, är av intresse för både kommunerna och Högskolan Väst.

Vi deltar även på konferenser och seminarier för att dela med oss av våra aktiviteter och för att utbyta erfarenheter av samverkan. 

Person presenterar på en scen, en grupp åhörare på stolar i förgrunden

EXEMPEL PÅ KONFERENSER OCH SEMINARIER

Konferens om digitaliseringen i skolan
Digitaliseringen i skolan – Möjligheter och utmaningar

Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningsystemet. Med utgångspunkt i en nyutkommen bok kring digitalisering i skolan från Skolverket, skriven av forskare från Högskolan Väst, arrangerades en dag på Högskolan Väst för skolpersonal i regionen. Syftet var att få ta del av och inspireras av innehållet i boken.

Läs mer