Ny webb stärker samverkan inom Kommunakademin Väst

2021-dec-21 | Nyheter

Kommunakademin Västs webb visas i en mobil.

Nu blir det enklare att följa arbetet som görs inom samverkansarenan Kommunakademin Väst. En ny webbplats lyfter fram hur Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst arbetar tillsammans för att möta regionens kompetensbehov och utmaningar.

Fyrbodals 14 kommuner och Högskolan Väst startade Kommunakademin Väst 2018 för att bland annat höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i Fyrbodal. Parterna arbetar gemensamt med idéer om utbildningar och forsknings- och utvecklingsprojekt inom flera områden.

– Med en ny webb kan vi enklare nå ut och berätta om det viktiga arbete som görs – samtidigt som det kan inspirera till nya samarbeten inom fler områden. Tanken är att webben ska spegla det stora engagemang och ömsesidiga utbyte som pågår inom Kommunakademin Väst, säger Johanna Eliasson, verksamhetsledare för Kommunakademin Väst.

Fler kommunikationskanaler och aktiviteter kommer att genomföras i början av nästa år.

– Vi vill öka synligheten för Kommunakademin Väst genom att kommunicera i fler kanaler. På så vis hoppas vi nå ut till fler målgrupper och stärka samverkanarenan ytterligare.

www.kommunakademinvast.se

Kontakt: Johanna Eliasson, verksamhetsledare Kommunakademin Väst.

E-post: johanna.eliasson@hv.se. Tel. 070-103 98 39.