Inspirationslunch för lärarstudenter på väg ut i arbetslivet

2022-apr-22 | Nyheter

Lunchföreläsning för lärarstudenter

Vad är det bästa med läraryrket? Vad tycker ni om nya läroplanen? Vilka karriärmöjligheter har en lärare? Frågorna var många när studenter från olika lärarprogram mötte lärare från Vänersborg och Sotenäs kommun vid en lunchföreläsning på Högskolan Väst.

– Gratulerar till ett fantastiskt bra yrkesval! Det är lätt att få lärarjobb, arbetet blir aldrig tråkigt och eleverna kommer att ge er mycket tillbaka, intygade lärarna som höll en inspirerande lunchföreläsning för lärarstudenter igår.

Under lunchen berättade fyra lärare, en fritidspedagog och en HR-specialist om läraryrkets många fördelar och möjligheter. Studenterna fick tips om allt från hur man startar en lektion för en stökig högstadieklass, till hur man kan utvecklas i sin lärarroll på olika sätt. De gav också en kort presentation av skolverksamheten och livsmiljöerna i sina respektive kommuner.

Merparten av studenterna som kom till lunchen tar snart examen och är efterlängtade på arbetsmarknaden. Även om det finns gott om jobb att söka så är vissa kriterier extra viktiga när de blivande lärarna väljer skola.

– För mig är skolans ledning och arbetssätt viktigt. Jag söker en tjänst där jag verkligen får användning av den inriktning min utbildning har. Dagens lunchföreläsning gav en bra inblick i hur de olika kommunerna arbetar, sade Anna Berggren som snart är examinerad grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, idrott och hälsa.

Murhaf Alali läser Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) parallellt med sitt arbete som engelskalärare på högstadieskolan Silvertärnan i Vänersborg.

– Jag har redan en lärarutbildning från mitt hemland och behöver komplettera den för att bli behörig lärare i Sverige. Jag hoppas få ett fast jobb i Vänersborg när jag är färdigutbildad, berättade Murhaf.

Två av lärarna som bjöd på sina erfarenheter arbetar i Sotenäs kommun.

– Vi vill gärna möta lärarstudenter på väg ut i arbetslivet. Även om vi för närvarande har många som söker sig till våra skolor så behöver vi arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning, kommenterade lärarna Maria Henriksson och Hendrik Mattsson.

– Det är också roligt att dela med sig av tips som vi själva önskat få när vi var på väg ut i arbetslivet.

Lunchföreläsningen för lärarstudenter är den första av tre som Kommunakademin Väst arrangerar tillsammans med Studentkåren vid Högskolan Väst och kommunerna Vänersborg och Sotenäs. Föreläsningarnas tema är Jobben som gör skillnad och syftar till att inspirera studenter söka jobb i kommunerna. Den 4 maj arrangeras en ny lunch för lantmätarstudenter och den 11 maj bjuds sjuksköterskestudenter in. Läs mer

Kontakt: Johanna Eliasson, verksamhetsledare, Kommunakademin Väst

Malin Olsson, näringslivsansvarig Studentkåren vid Högskolan Väst