Hur inspirera fler ungdomar på landsbygden att studera efter gymnasiet?

2022-mar-22 | Nyheter

Utbildningsnivån i Sveriges landsbygder är generellt sett lägre än i tätortskommunerna. Vad beror det på och vad krävs för att fler ungdomar ska studera vidare efter gymnasiet? Hur kan arbetsgivare arbeta långsiktigt med sin kompetensförsörjning?

Frågorna lyfts i podden Landet där bland andra Carina Carlund från Kommunakademin Väst medverkar.

I det senaste avsnittet av Landsbygdsnätverkets podd Landet lyfts landsbygdskommunernas problem med att hitta välutbildad personal och säkra kompetensförsörjningen. Både näringslivet och offentliga arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens som behövs.

I podden medverkar Carina Carlund från projektet Ökad högskoleövergång, tillsammans med Annelie Gunnars, ordförande i Naturbruksskolornas Förening och Karin Åkerman, omvärldsanalytiker på Myndigheten för Yrkeshögskolan. Diskussionen handlar bland annat om vilka faktorer som kan avgöra ungdomars studie- och yrkesval, hur man kan arbeta systematiskt för att bredda rekryteringen och vikten av att utgå från ungdomarnas perspektiv.  

Carina berättar i podden om olika insatser som görs inom projektet Ökad högskoleövergång.

– Utbildningsnivån i Fyrbodals kommuner ligger en bra bit under genomsnittet i Sverige. Projektet ska möta kommunernas behov av kompetensförsörjning. Målet är inte att alla ungdomar i Fyrbodal ska läsa på högskola, utan att de ska känna till vad det finns för möjligheter att utbilda sig direkt efter gymnasiet eller senare i livet.

– Vi tittar på hur studie- och yrkesvägledning i barns tidiga skolår kan utvecklas. Barn och ungdomar känner inte till så många yrken mer än de traditionella, som exempelvis brandman och polis. I vårt delprojekt ”Vad ska du bli när du blir stor” vänder vi oss till förskoleklasser och upp till årskurs 6.

I poddavsnittet nämns flera konkreta råd om hur arbetsgivare kan arbeta strategiskt och långsiktigt med sin kompetensförsörjning.

– Var nyfiken på ungdomar. Ta reda på hur de tänker och ser på framtiden. Skapa fler mötesplatser mellan unga och vuxna i arbetslivet och utbildningsanordnare, nämner Carina.

Hur ser du på att medverka i det här sammanhanget, Carina?

– Det var givande och intressant att diskutera de här viktiga frågorna med Annelie och Karin. Vi tre har olika ingångar i frågan, men det vi arbetar med krokar i varandras områden. Vi kommer att hålla kontakten. Annelie och Karin har kunskaper som är viktiga för oss i projekt Ökad högskoleövergång i Fyrbodal.

Länk till podden Landet  (ca 23 minuter)

Mer om projektet Ökad högskoleövergång

Landsbygdsnätverket är ett nätverk med organisationer som samlar civilsamhälle och näringsliv, forskning, utbildning och rådgivning samt myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling. Läs mer: landsbygdsnatverket.se