Kommunakademin Väst i Strömstad på näringslivskväll

2021-dec-21

Lena Garberg, projekt Ökad högskoleövergång och Sara Arvenberg, Strömstads kommun Foto: Lena Garberg

Den 7 december arrangerade Strömstads kommun en näringslivskväll där det dels summerades vilka erfarenheter som gjorts under de första åren av pandemin, dels framtidsspanades på vilka kompetenser som kommer att behövas i Strömstad men också hela Norra Bohuslän för att utveckla kustkommunerna.

Kvällen inleddes med att vi deltagare bjöds på ett spännande smakprov ur Koko Travel Show från Innovatum Science Center. Under några dagar har de befunnit sig i Strömstad och mött grund- och gymnasieelever för att inspirera dem till att utbilda sig och arbeta i teknikområdet.

Förutom det lokala näringslivet och tjänstepersoner från kommunen deltog också flera aktörer som på olika sätt stöttat Strömstad i att gå vidare och hantera pandemikrisen som inneburit stängda gränser och utebliven gränshandel. Deltog gjorde till exempel Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Fyrbodals kommunalförbund. Alla berättade om hur deras organisationer bidragit till att stödja Strömstad i krisen. Från Kommunakademin Väst och projektet Ökad Högskoleövergång i Fyrbodal deltog undertecknad och berättade tillsammans med Sara Arvenberg som är skolchef för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Strömstad om HögskoleVux.

HögskoleVux är ett koncept där människor kompletterar sina betyg för att bli behöriga till högskoleutbildning samtidigt som de läser en högskoleintroducerande kurs. De behörighetsgivande kurserna ansvarar Komvux i Strömstad för och den högskoleintroducerande kursen ansvarar Högskolan Väst för. Tanken med den högskoleintroducerande kursen är att de studerande som inte tidigare har erfarenhet av högskolestudier, i kursen ska ha fått ett fått ett akademiskt självförtroende och känna sig förberedda att studera på högskola eller universitet. Efter avklarat, och godkänt, HögskoleVux ges också platsgaranti till flera olika utbildningsprogram på Högskolan Väst.

Det blev en positiv kväll i Strömstad trots att nya restriktioner införts och gränsen mot Norge mer eller mindre är stängd för shoppande norrmän igen.

Lena Garberg, Ökad högskoleövergång