”Vi kan påverka samhällsutvecklingen genom vår samverkan”

2022-okt-22 | Nyheter

Paneldebatt Kommunakademin Väst forum 2022

Kommunakademin Väst Forum avslutades med ett panelsamtal med (från vänster): Jan Theliander, Högskolan Väst, Anders Stenström, Högskolan i Borås, Ulrika Strandroth Frid, Kommundirektörsföreningen i Sverige, Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen, Anna Lärk Ståhlberg, Fyrbodals kommunalförbund, Lis Palm, Nationella vårdkompetensrådet/Fyrbodals kommunalförbund (ej i bild) och Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund (moderator).

Kompetensbehov och kompetensförsörjning i Fyrbodal var i fokus under Kommunakademin Väst Forum. En intensiv och kreativ dag med ett 50-tal deltagare från Fyrbodals kommuner, Högskolan Väst, Fyrbodals kommunalförbund, Västra Götalandsregionen med flera.

– Vi gör, vi tittar inte bara på. Genom vår samverkansarena kan vi påverka samhällsutvecklingen tillsammans, kommenterade Jan Theliander, ordförande i styrgruppen för Kommunakademin Väst.

Under Kommunakademin Västs första forum möttes representanter från kommunerna och högskolan för att ta del av vad som är på gång inom samverkansarenan och diskutera framtida projekt och aktiviteter.

Medarbetarna i projektet Ökad högskoleövergång bjöd på inblickar och slutsatser från de fem olika teman som projektgruppen arbetar med. Här ingår en rad olika satsningar som exempelvis HögskoleVux och Vad ska jag bli när jag blir stor?. I samband med att projektet avslutas i mars 2023 arrangeras en återföringskonferens där resultaten kommer att rapporteras mer utförligt av medarbetarna Lena Garberg, Carina Carlund, Marcus Svensson och Henrik Erlandsson.

Åsa Mellquist, universitetsadjunkt från Högskolan Väst, berättade om erfarenheter från utbildningsinsatsen Bygglovets svåra frågor – kompetensutveckling för bygglovshandläggare, där flera av Fyrbodals kommuner medverkade både i utformningen av utbildningen och i genomförandet. 

Ett aktuellt exempel på kompetensutvecklingsinsats är den nya utbildningen Psykisk hälsa hos äldre som Högskolan Väst och Trollhättans stad utvecklat tillsammans. Håkan Nunstedt, forskare på Högskolan Väst, berättade att utbildningen startar inom kort och att den riktar sig till cirka 1500 kommunanställda som möter äldre brukare med psykisk ohälsa.  

Anders Carlberg, chef för Forskning, utveckling och utbildning på Västra Götalandsregionen, berättade om regionens vision och vägval för att bli ett föredöme när det gäller omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Under eftermiddagen hölls workshoppar om framtida behov och möjligheter till samverkan inom Kommunakademins tre temaområden; Vård & omsorg, Lärande & utbildning samt Samhällsbyggnad & samhällsplanering.

Dagen avslutades med ett panelsamtal om de utmaningar och möjligheter som samverkan mellan akademi och offentlig sektor innebär. Samtalet leddes av moderator Karin Stenlund från Fyrbodals kommunalförbund.

Reflektioner från några av deltagarna:

Karl-Olof Peterson, kommunchef Mellerud

Karl-Olof Peterson, kommunchef Mellerud

”Tillsammans är grejen – att kommunerna i Fyrbodal jobbar tillsammans för att hitta lösningar på våra stora utmaningar. Med den snabba utveckling som sker i samhället måste också arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling gå i samma takt. Jag tror starkt på samverkan genom Kommunakademin Väst – men det kräver engagemang från alla parter.”

Anna Lärk Ståhlberg, förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund

Anna Lärk Stålberg, förbundsdirektör, Kommunalförbundet Fyrbodal

”Kompetensförsörjning är den stora utmaningen för alla kommuner i Fyrbodal. Att locka hit ny kompetens är svårt, så vi behöver satsa på dem som redan bor här. Genom Kommunakademin Väst kan vi bygga en tydligare struktur för hur vi arbetar tillsammans och långsiktigt med att hitta lösningar.”

Sevtap Gurdal, forskare Högskolan Väst

Sevtap Gurdal, forskare på Högskolan Väst

”Dagens diskussioner gjorde mig uppmärksam på att vi har olika bilder av samhällsutmaningarna. Vi har alla olika ingångar och jag fick ta del av nya perspektiv på utmaningarna. Det är värdefullt och visar hur viktig samverkan är.”