Utredningen som kan ändra spelreglerna för samhällsbyggande

2022-mar-22 | Nyheter

Student vid Lantmätarprogrammet Högskolan Väst

Hur kan stat och kommuner underlätta för hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden?

Regeringens färska utredning om social bostadspolitik väntas ge nya verktyg och spelregler för samhällsbyggandet. Utredningsledaren Karolina Skog presenterar resultatet på Högskolan Väst den 26 april.

En socialt hållbar bostadsförsörjning för alla. Det är titeln på utredningen som regeringen startade i maj 2020 och som avslutas i april. Den kan ge helt nya spelregler för såväl samhällsbyggande yrken som för kommunernas planmonopol. Utredningen lyfter även goda exempel på hur kommuner och andra aktörer arbetar inom de handlingsutrymmen de redan har inom bostadsbyggande och bostadsmarknad. Här nämns bland andra Tanums kommun som ett av exemplen.

Högskolan Väst har tillsammans med Kommunakademin Väst bjudit in utredningens ordförande Karolina Skog för att berätta om resultaten för lantmätarprogrammets studenter men även för högskolans studenter på Internationella programmet för politik och ekonomi (IPPE), samt forskare, politiker, tjänstemän och andra intresserade.

Lisa Bomble som undervisar på Lantmäteriprogrammet har bjudit in Karolina Skog:

Varför har du bjudit in Karolina Skog?

– Karolina kan ge våra studenter nya perspektiv på deras kommande branscher och känslan att det är möjligt att förändra stora kolosser till det bättre. Det är perspektiv och energi som ibland är svårt att hitta när man försöker hitta sin plats på redan etablerade arenor med normer och regler som påverkar allt man gör.

Vad gör utredningen intressant?

– Utredningens resultat kan visa på förändringar som skulle kunna ändra spelreglerna för samhällsbyggande, de branscher som våra studenter är på väg in i. Men en utredning visar också på goda exempel som sker enligt nuvarande spelregler, även i andra länder. Utredningen är ett sätt att på systemnivå visa var det finns möjligheter att tänka utanför boxen och tänja på ramar. Och det är där innovationskraft kan få fäste.  

Vad hoppas du att studenterna tar med sig?  

– Min förhoppning är att en utredning som visar på förändringsmöjligheter gör att våra studenter vågar ifrågasätta och känna att förändring är möjlig. Inte bara att den är möjlig, utan i viss mån också på vilket sätt det är möjligt.  

Varför är det relevant för kommunrepresentanter att ta del av detta?

– Planmonopolet ligger idag på kommunal nivå. Det är där uppdraget att uppfylla bostadspolitiska målsättningar finns. Det är deras vardag som lyfts, granskas och utreds i den här utredningen. Det känns självklart att bjuda in dem för att de ska få ge sin syn på det som presenteras. Här har de möjligheten att ställa frågor om en utredning som handlar om deras verksamhet. Det blir ju ofta bättre när berörda aktörer pratar med varandra, snarare än bara om varandra.    

Berätta om upplägget för seminariet 

– Karolina presenterar först utredningens resultat i cirka 45 minuter. Därefter får våra lantmätarstudenter ställa frågor till henne. Sedan hålls ett modererat samtal mellan några kommunrepresentanter och Karolina. Arrangemanget livesänds för att så många som möjligt ska kunna följa programmet. Men tyvärr betyder det att man inte kan interagera digitalt med övriga deltagare. Programmet är inte helt spikat ännu men jag är säker på att det här blir en värdefull förmiddag för många!  

Program och anmälan

För mer information, kontakta Lisa Bomble, Högskolan Väst