Utvecklingsprojekt

RUBRIK

Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. Vi gemensamt med idéer för  kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar.

Studenter vid Drottningtorget Trollhättan

Pågående projekt

Hållbar framtid Fyrbodal

Kort information om projektet, kontaktuppgifter och ev. länk till extern sida

 

Fossilfritt Trestad

Kort information om projektet, kontaktuppgifter och ev. länk till extern sida

Avslutade projekt

Jämlikhetskartan

Kort information om projektet, kontaktuppgifter och ev. länk till extern sida

 

Creative innovation

Kort information om projektet, kontaktuppgifter och ev. länk till extern sida