Premiär för Kommunakademin Väst Forum

2022-jun-22 | Nyheter

Konferens på Högskolan Väst campus
De stora samhällsutmaningarna är temat för Kommunakademin Väst Forum den 30 september. Politiker och tjänstemän i Fyrbodals kommuner och forskare på Högskolan Väst bjuds in för att diskutera hur de kan samverka för att hitta hållbara lösningar tillsammans.

Kompetensförsörjning, social inkludering, hållbar samhällsplanering och lokal demokrati. Det är några av de stora utmaningar som alla kommuner brottas med idag. Kommunakademin Väst vill med höstens forum skapa en mötesplats där kommunpolitiker, kommuntjänstemän och forskare kan ta del av det arbete som pågår och diskutera vilka frågor som är viktiga att samverka kring.

Under dagen kommer Anders Carlberg från Västra Götalandsregionens FoUU-avdelning att prata om VGR:s syn på den framtida utvecklingen i regionen och hur de kan bidra till att stärka samverkan mellan akademi och offentlig sektor.

Projektmedarbetarna i satsningen Ökad högskoleövergång berättar om arbetet med att göra det möjligt för fler att ta del av högre utbildning. Projektet handlar om att fler invånare i Fyrbodal ska välja att utbilda sig på högskola eller universitet.

– Vi kommer att prata om varför det är viktigt att kommunerna arbetar aktivt för att få fler invånare med högre utbildning. Vi ska också reflektera kring det faktum att geografiskt avstånd till högre utbildning är en betydelsefull faktor för om man väljer att plugga vidare eller inte, säger Lena Garberg, projektledare.

– Framför allt tänker vi fördjupa oss i de sociala och kulturella faktorer som både kan främja och skapa hinder för eftergymnasiala studier, säger Carina Carlund, projektmedarbetare.

Deltagarna får även ta del av ett antal inspirerande exempel på aktiviteter som delprojektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” har arbetat fram.

På programmet finns tid för erfarenhetsutbyte och diskussioner i workshops. Fokus kommer att vara på de temaområden som Kommunakademin Väst arbetar med:
– Vård och omsorg
– Lärande och utbildning
– Samhällsplanering och samhällsbyggnad

Ett panelsamtal avslutar dagen där medverkande bjuds in till reflektion kring erfarenhetsutbyte och möjligheter till samverkan över kommungränserna.

– Ambitionen är att deltagarna både får med sig nya kunskaper och inspiration till hur man kan arbeta vidare i sin egen verksamhet och till att starta nya samarbeten med andra kommuner och forskare, säger Johanna Eliasson, verksamhetsledare Kommunakademin Väst.

Mer information om programmet kommer i slutet av sommaren. Men boka gärna in dagen redan nu! Länk till information och anmälan