Övergripande mål för Kommunakademin Väst:

  • Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna i Fyrbodal.
  • Öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner.
  • Bidra till att utveckla verksamheter i kommunal och privat sektor.
  • Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst.
  • Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil arbetsintegrerat lärande.
  • Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar.