Möten med yrkesambassadörer

Många är överens om att det är viktigt att elever får konkreta erfarenheter av att prova olika yrken. Samtidigt säger ”alla” [1] att det blir allt svårare att få till. Moderna arbetsplatser är slimmade och få anställda har arbetstid att lägga på att informera och ansvara för unga som vill veta och lära sig mer om yrket.[2]

För de åldrar vi arbetar med i ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” kommer inte prao på tal och pedagoger för de yngre åldrarna berättar att det blir allt svårare att få komma på studiebesök.

Alltså måste vi finna nya sätt för elever att komma i kontakt med yrkesverksamma – för att få höra och inspireras av deras olika yrkesval.

Undervisning på Kliniskt lärandecentrum, Högskolan Väst

Inspiration från Storbritannien 

Vi har funnit inspiration till nya sätt för elever att möta yrkesverksamma i Storbritannien. Där har stiftelsen Education och Employers arbetat sedan 2009 med att knyta samman elever med personer som på volontärsbas är ambassadörer för ett yrke.[3] När Coronarestriktionerna 2020 omöjliggjorde fysiska möten i skolans lokaler ställde man snabbt om till digitala möten mellan yrkesambassadörerna och eleverna.[4] Kanske kan digitala möten bli en framgång även i Sverige? Vi ska i alla fall testa det våren 2022.

Framtidens möten med yrkesverksamma är digitala

Digitala möten reducerar kraftigt ”kostnaderna” för den yrkesverksamme. Tidsåtagandet för insatsen kan reduceras till mötets faktiska tid (30 – 60 min). Det förutsätter inget förarbete (eleverna förbereder mötet med att skriva frågor) och kräver ingen restid eller reskostnad. Själva kontakten och bokningen kan skötas via ett par knapptryck på en sajt på nätet. Det som krävs för att digitala möten blir framtidens lösning på dagens utmaning med att få till möten mellan yrkesverksamma och elever är att:

  • digitala möten kan bidra med lika mycket kunskap och inspiration som möten i den analoga verkligheten.
  • arbetsplatser och yrkesverksamma är beredda att lägga den minimala tid som digitala möten kostar dem.

Vi återkommer med en rapport om våra erfarenheter när vi har testat digitala möten med yrkesambassadörer under våren 2022.

[1] Med alla avses skola, näringslivsrepresentanter, företrädare för fackförbund, olika branschorganisationer, med flera.

[2] https://skolvarlden.se/artiklar/hard-konkurrens-om-varens-prao-platser. [3] https://www.educationandemployers.org/. 

[4] Läs mer på https://www.inspiringthefuture.org/volunteers/volunteer-virtually/ 

Skolelev med böcker och pennor i förgrunden
Barnteckning av en brandman