Lagändringar i fokus på årets digitaliseringskonferens för vården

2022-jun-22 | Nyheter

Digitaliseringen går framåt inom vård, omsorg och hälsa. Utvecklingen påverkar vårdtagare och alla som arbetar i branschen. Årets konferens om digitalisering inom vården handlade om lagändringar, samverkan, lärande, patienters upplevelser och flera andra aktuella frågor.

Ett nytt spel för användare av SIP (Samordnad individuell plan) presenterades av Jessika Ek, processledare vid GITS.

Temat för årets digitaliseringskonferens var tillgänglig information. Ett hundratal yrkesverksamma inom vård och omsorg, forskare och studenter deltog på Högskolan Västs campus eller online. Konferensen är ett återkommande forum för samverkan och erfarenhetsutbyte.

­- Det händer väldigt mycket inom vården kring digitalisering. Det är lagändringar, nya system och det finns en efterfrågan i verksamheterna att få ta del av kunskap och erfarenheter, säger Ann Svensson, verksamhetsledare Hälsoakademin Väst.

Under dagen presenterades ett nytt digitalt spel för användare av SIP (Samordnad individuell plan) av Jessika Ek, processledare Samordnad hälsa, vård och omsorg, vid GITS:

– Det nya spelet är en app som man kan använda om man vill lära sig mer om SIP, är aktuell för en SIP eller ska hålla i en SIP. Det kan också vara intressant för studenter att ta del av.

Konferensen arrangerades den 24 maj av Hälsoakademin Väst, GITS, Kommunakademin Väst, Högskolan Väst och Interreg-projektet VITAL.