Kompetensutveckling

Samhället står inför stora utmaningar och vi behöver ställa om till ett mer hållbart samhälle. I den omställningen är tillgången till kunskap och kompetens avgörande. Möjligheterna till livslångt lärande blir allt viktigare.

Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samverkar för att skapa goda möjligheter till kompetensutveckling och stärka områdets kompetensförsörjning.

Med kommunernas behov som utgångspunkt tar vi tillsammans fram utbildningar och kurser inom flera  områden.

Lärare undervisar i klassrummet

NÅGRA EXEMPEL PÅ PROJEKT

Student lantmätarprogrammet

Bygglovets svåra frågor – kompetensutveckling för bygglovshandläggare

För att stärka den juridiska kompetensen kring bygglovsfrågors komplexitet genomfördes en utbildningsinsats riktad till bygglovshandläggare inom Fyrbodal.

Läs mer om projektet

 

Studier framför dator

Fördjupad kunskap inom socialrätt för barn och unga

Läs mer om projektet

 

Mobil och elev

Utökad samverkan kring kompetensutveckling för skolans IKT-pedagoger

Projektet har utvidgat och utvecklat ett befintligt nätverk för IKT-intresserade inom grundskola, gymnasium och högskola i Fyrbodalområdet. 

Läs mer om projektet

 

Undervisning på Kliniskt lärandecentrum, Högskolan Väst

Teamsimulering på Kliniskt lärandecentrum

Ett 80-tal undersköterskeelever från hela Sverige och 90 sjuksköterskestudenter möttes under tre dagar för att träna teamsimulering på Kliniskt Lärandecentrum på Högskolan Väst. 

Läs mer om projektet