Jenny och Daniel förbereder HögskoleVux på Campus Dalsland

2022-maj-22 | Nyheter

När utbildningen HögskoleVux startar på Campus Dalsland den 31 augusti är det Högskolan Västs lärare Jenny Antonsson och Daniel Jakobsson som lotsar studenterna inför deras högskolestudier.

– Vi ser verkligen fram emot att möta nya studenter som vill ta steget att börja plugga, säger Jenny och Daniel.

Schema, logistik och andra praktiska detaljer är klara inför höstens premiär av HögskoleVux på Campus Dalsland. Utbildningen ges i kombination med vuxenutbildningen i de fem Dalslandskommunerna och på Dalslands Folkhögskola. HögskoleVux riktar sig till alla som vill förbereda sig inför högskolestudier och samtidigt skaffa behörighet för att studera på högskola eller universitet.

– Studenterna får en inblick i vad det innebär att studera på högskola och får med sig verktyg som underlättar att ta steget från gymnasiet eller arbetslivet, till att gå en utbildning på högre nivå. Det kan upplevas som ett stort steg, men här tar man små steg i taget och blir väl förberedd, säger Daniel som är ansvarig lärare.    

Jenny och Daniel har positiva erfarenheter med sig från den första omgången HögskoleVux som precis avslutats i Strömstad. 

– Det var roligt att se hur studenterna på kort tid utvecklades enormt mycket. Deras intresse och engagemang var påtagligt stort. Som lärare känns det väldigt gott att få vara med och hjälpa till på deras resa till vidare studier, säger Jenny som är kursansvarig. 

– Vi som undervisar lär oss mycket genom att följa studenternas utveckling och se vilka utmaningar de har längs vägen. Den kunskapen har vi nytta av framöver i vårt arbete med att bredda rekryteringen till högskolestudier, konstaterar Jenny och Daniel.

I Strömstad har den första kullen HögskoleVux-studenter nyligen examinerats och majoriteten av dem börjar på högskola eller universitet i höst. Carina Carlund från projekt Ökad högskoleövergång har följt studenterna från start.

– Det har varit en fantastisk resa att vara med på. För några av studenterna blev HögskoleVux det som fick dem att våga ta klivet. Om man inte har pluggat på länge eller inte har så positiva erfarenheter från skoltiden, kan den här utbildningen göra skillnad. Nu är de väl rustade att gå vidare med sina studier, kommenterar Carina.

Antagningen till HögskoleVux på Campus Dalsland pågår fortfarande i skrivande stund.

– Det blir spännande att se hur stort intresset för utbildningen är i Dalslandskommunerna. Att den ges på Campus Dalsland är en stor fördel eftersom närheten till lärosäten spelar stor roll. Förhoppningen är att många fler inspireras att ta nya kliv i yrkeslivet, säger Carina.


Om HögskoleVux

  • Riktar sig till personer som gått gymnasiet men som saknar grundläggande eller särskild behörighet för att komma vidare till högre studier.
  • Kommunerna i Dalsland och Dalslands folkhögskola ger de behörighetsgivande kurserna via ordinarie utbildningsutbud. Högskolan Väst svarar för den högskoleintroducerande kursen (15 hp).
  • Utbildningens längd är 6-18 månader beroende på individens utgångsläge.
  • Högskolan Väst kan i nuläget erbjuda studenter som slutfört utbildningen garanterad plats vid flera av Högskolan Västs utbildningar. Garantiplatserna finns enbart på Högskolan Väst. Studenten kan också välja utbildning på valfritt lärosäte.
  • Ansökan görs via respektive kommuns vuxenutbildning eller Dalslands folkhögskola.
  • Utbildningen har tagits fram i projektet Ökad högskoleövergång som drivs inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst. Från och med hösten 2022 har Högskolan Väst ansvaret för HögskoleVux.

Läs mer: https://campusdalsland.se/utbildningar/hogskolevux