Hur påverkar digitaliseringen skolans vardag?

2019-mar-19 | Nyheter

Konferens om digitaliseringen i skolan. Foto: Högskolan Väst

Den ökade digitaliseringen berör alla i samhället och därmed också hela utbildningsystemet. Med utgångspunkt i en nyutkommen bok kring digitalisering i skolan från Skolverket, skriven av forskare från Högskolan Väst, arrangerades en dag på Högskolan Väst för skolpersonal i regionen. Syftet var att få ta del av och inspireras av innehållet i boken.

Läs nyhetenhttps://www.mynewsdesk.com/se/hogskolanvast/news/hur-paaverkar-digitaliseringen-skolans-vardag-360553