Hur kan Fyrbodals kommuner och forskare samverka kring samhällsutmaningar?

2022-mar-22 | Nyheter

Hållbar samhällsplanering. Lokal demokrati. Social inkludering. Framtidens samhällsutmaningar är komplexa och kräver nya hållbara lösningar. I maj möts kommuntjänstemän i Fyrbodal och forskare på Högskolan Väst för att utbyta erfarenheter och diskutera möjligheter att samverka kring utmaningarna.  

– Samhället befinner sig i ett paradigmskifte. Det går inte att använda etablerade koncept på de nya problemen. Det krävs helt nya tankesätt och lösningar för att bygga framtidens hållbara samhällen. Här behöver vi hjälpas åt och tänka tillsammans, säger Thomas Winman, prefekt Högskolan Väst, en av initiativtagarna till konferensen.

Kommuner och många andra samhällsaktörer står ofta inför samma utmaningar men har inte alltid naturliga mötesplatser där gemensamma frågor kan diskuteras. Kommunakademin Väst vill underlätta samverkan på regional nivå och bjuder tillsammans med Högskolan Väst in kommunerna i Fyrbodal och högskolans forskare till en samverkanskonferens den 6 maj.

­– Vi har ett spännande program där goda exempel och erfarenheter lyfts. Bland annat ska forskaren Laurence Piper berätta om hur segregationen i Kapstaden påverkar samhällsplaneringen och hur erfarenheter från Sydafrika kan vara användbara i ett allt mer segregerat Sverige, berättar Johanna Eliasson, verksamhetsledare Kommunakademin Väst.

Per Assmo och Fredrik Sunnemark från Högskolan Väst ger exempel på forskningsstudier som de samproducerat med kommuner i Fyrbodal under de senaste åren. I programmet lyfts frågor om hållbar lokal samhällsplanering, social inkludering och utmaningar och möjligheter i samverkan. Det finns även gott om tid för diskussioner och nätverkande mellan deltagarna.

– Det här är ingen klassisk konferens utan en samverkanskonferens med fokus på hållbar samhällsutveckling i Fyrbodal. Vi hoppas att dagen resulterar i bra diskussioner, erfarenhetsutbyten och idéer om hur man kan samarbeta kring gemensamma utmaningar och möjligheter. Förhoppningen är att det ska bli en återkommande konferens där aktuella frågor kan lyftas, säger Per Assmo, professor Högskolan Väst. 

Samverkan som alla vinner på

Ambitionen är att skapa en naturlig mötesplats där alla parter ser ett mervärde i att medverka.

– Jag tror det sällan finns tid för kommuntjänstemän att diskutera gemensamma frågor med kolleger på andra avdelningar i kommunen eller med personer som arbetar inom samma arbetsfält på andra kommuner. Det kan också vara värdefullt för forskare och kommuntjänstemän att mötas och identifiera frågor som är angelägna att driva gemensam forskning om, säger Per.  

– För Högskolan Väst är nära samverkan med det omgivande samhället också en förutsättning för att vi ska kunna hålla utbildningar uppdaterade och relevanta för arbetsmarknaden. Den här formen av samverkan blir en vinn-vinn-situation för alla inblandade, säger Thomas.

Program och anmälan

Kontakt: Johanna Eliasson, tel. 070-103 98 39