HögskoleVux startar på Campus Dalsland i höst

2022-feb-22 | Nyheter

Pride, Melleruds kommun. Foto: Melleruds kommun

Den nya utbildningen HögskoleVux blir i höst tillgänglig även för invånare i Dalslands kommuner. Campus Dalsland kommer att ge utbildningen för alla som vill förbereda sig inför högskolestudier och samtidigt skaffa behörighet för att studera på högskola eller universitet.

Strömstads kommun var först med att ge utbildningen hösten 2021. Nu sprids konceptet även till alla kommuner i Dalsland. Det nya lärcentret Campus Dalsland i Bäckefors erbjuder utbildningen från och med hösten 2022.

– Det här tror jag kan väcka intresse hos fler att studera på högskola och universitet. Vi vet att närheten till lärosäten spelar stor roll för att man ska ta steget till högskolestudier. Med vårt nya campus i Bäckefors blir pendlingsavstånden väsentligt kortare för de flesta i Dalsland, säger Kristina Sandström, verksamhetsutvecklare på Campus Dalsland.

– Responsen vi fått hittills är mycket positiv. Privatpersoner ser möjligheter att ta nya kliv i yrkeslivet. Och för arbetsgivare är det viktigt att både kunna rekrytera medarbetare med ny kompetens och att kunna behålla personal genom att satsa på kompetensutveckling, säger Kristina.

HögskoleVux är en ny utbildning som ska underlätta för fler att börja studera på högskola eller universitet. Den vänder sig till personer som har gått gymnasiet, men som saknar grundläggande eller särskild behörighet för att studera på högskola eller universitet. HögskoleVux ger samtidigt bra förberedelser inför högskolestudier och dessutom garanterad plats på några av Högskolan Västs utbildningar.

Utbildningen har tagits fram genom projektet Ökad högskoleövergång som drivs inom ramen för samverkansarenan Kommunakademin Väst. I utvecklingsarbetet har även Strömstads kommun deltagit.

– Strömstads första grupp med 11 deltagare blir klara i juni. Utbildningen har fått positiv respons från både kursdeltagarna och kommunen, säger Carina Carlund, som arbetar i projektet Ökad högskoleövergång vid Högskolan Väst.

– Det är oerhört positivt att HögskoleVux nu blir tillgänglig för fler kommuner i Fyrbodals område. Att utbildningen kan ges via Campus Dalsland underlättar på flera sätt när det är många kommuner inblandade, säger Carina.

Om HögskoleVux

  • Riktar sig till personer som gått gymnasiet men som saknar grundläggande eller särskild behörighet för att komma vidare till högre studier.
  • Kommunerna i Dalsland och Dalslands folkhögskola ger de behörighetsgivande kurserna via ordinarie utbildningsutbud. Högskolan Väst svarar för den högskoleintroducerande kursen (15 hp).
  • Utbildningens längd är 6-18 månader beroende på individens utgångsläge.
  • Högskolan Väst kan i nuläget erbjuda elever som slutfört utbildningen garanterad plats vid flera av Högskolan Västs utbildningar. Eleven kan också välja utbildning på valfritt lärosäte.
  • Ansökan görs via respektive kommuns vuxenutbildning eller Dalslands folkhögskola.

Läs mer:

https://campusdalsland.se/utbildningar/hogskolevux

https://kommunakademinvast.se/hogskolevux/