Gemensam kraftsamling kring samhällsutmaningar

2022-maj-22 | Nyheter

Samverkanskonferens 6 maj 22

Vilka är de största utmaningarna för kommunerna i Fyrbodal? Hur kan de lära av varandra och samverka med forskare för att bygga hållbara samhällen? Spännande samtal och idéer lyftes när ett 40-tal kommuntjänstemän och forskare från Högskolan Väst möttes under en samverkanskonferens förra veckan.

Dagens föreläsningar och workshoppar kretsade kring frågor som social inkludering, hållbar samhällsplanering och lokal demokrati. Forskare gav exempel på projekt där kommuner och Högskolan Väst samverkat i frågor kopplade till olika samhällsutmaningar. Föreläsningarna varvades med engagerade gruppdiskussioner mellan tjänstemän, politiker och forskare.

Reflektioner från några av deltagarna:

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg:

– Idag jobbar vi med samma frågor på var sitt håll. Vi kan bli bättre på att lära av varandra och utbyta erfarenheter med andra kommuner. Det är värdefullt att både få ta del av vad som fungerar och vad som inte fungerar för andra.

Anna Hansson, universitetsadjunkt Högskolan Väst:

– Det är viktigt att hitta frågor som är relevanta för alla kommuner att samverka kring. Det finns ett uppdämt behov av att arbeta tillsammans kring de här frågorna. Hittills har det inte funnits någon aktör som tagit en samordnande roll, men den rollen skulle vi på Högskolan Väst kunna ta.

Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg, Trollhättan stad:

– Den största frågan för mig är kommuninvånarnas tillit till samhällsfunktioner och hur den förändras över tid. Det kan gå relativt snabbt, något som vi märkt av under Covid-19-pandemin. Att följa upp och kartlägga hur tilliten till samhället utvecklas är en angelägen fråga.

Thomas Winman, prefekt Högskolan Väst och en av initiativtagarna till konferensen:

– Ingen enskild aktör kan lösa de stora utmaningar samhället har idag och i framtiden. Vi behöver hjälpas åt, lära av varandra och hitta lösningar tillsammans. Att samverka kring de här frågorna gynnar alla inblandade. Vi som forskar och utbildar får värdefull input till vad våra utbildningar bör innehålla och vilka frågor som behöver studeras djupare. 

Johanna Eliasson, verksamhetsledare Kommunakademin Väst:

– Dagens diskussioner har resulterat i flera intressanta idéer som vi förhoppningsvis kan fånga upp den 30 september när vi arrangerar Kommunakademin Väst Forum.