Fredrik stärker samverkan i Kommunakademin Väst

2022-dec-22 | Nyheter

Fredrik Christensson, vik. verksamhetsledare

Från den 15 december förstärker Fredrik Christensson det operativa arbetet i Kommunakademin Väst. Han bor utanför Lysekil och har erfarenhet från riksdagarbete inom utbildnings- och forskningsfrågor.

– Jag ser fram emot att arbeta med frågor kring kompetensförsörjning och forskning i Fyrbodals kommuner, säger Fredrik. 

31-årige Fredrik är utbildad ekonom, har arbetat fem år i försäkringsbranschen och har åtta års erfarenhet som riksdagsledamot och av arbete i utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Nu tar han rollen som vikarierande verksamhetsledare för Kommunakademin Väst.

– Högre utbildning och forskning är frågor jag verkligen brinner för. I Fyrbodal finns en del utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och här tror jag att samverkan mellan kommuner och Högskolan Väst kan göra skillnad. Kommunakademin Väst är en unik arena med stor potential, säger Fredrik.

Efter höstens val har flera kommuner i Fyrbodal bytt kommunledningar. Det innebär att det blir ett intensivt arbete för Fredrik och övriga inom samverkansarenan under våren med att samla alla kommuner som ingår i Kommunakademin Väst och kraftsamla verksamheten mot gemensamma utmaningar.

Fokus på tre temaområden

Under 2023 kommer arbetet inom Kommunakademin Väst att tydliggöras och avgränsas genom att man prioriterar aktiviteter inom arenans tre temaområden; vård och omsorg, lärande och utbildning samt samhällsplanering och samhällsbyggnad. Fokus ligger på att skapa direkt nytta för de samverkande parterna, utifrån från en gemensam behovsanalys.

I vår ska Kommunakademin Väst även knyta an till Högskolan Västs nya samverkansarena Societal Impact Hub. Den nya ”hubben” blir ett nav som syftar till att skapa bättre synergier och samverkan mellan lärosätets strategiska partner och samverkansarenor.

– Jag hoppas kunna bidra till att öka utbytet inom forskning och utbildning mellan kommunerna och högskolan. Till att börja med vill jag bygga relationer med kommunerna och högskolan, och ta del av deras behov för att utveckla samverkan.

Om Societal Impact Hub